ข่าวด่วน

เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ตบเท้าลาออกจากการเป็นคณะกรรมการฟื้นฟู ‘ป่าแหว่ง’ชี้ขัดเจตนารมย์มติคณะกรรมการชุดใหญ่

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2562 แกนนำเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ที่เคยออกมาเคลื่อนไหวให้รื้อถอนอาคารบ้านพักข้าราชการตุลาการ อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ (ป่าแหว่ง) จำนวน 4คน ประกอบด้วย นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ  นายบัณรส บัวคลี่ ผู้แทนภาคีคนฮักเจียงใหม่ นายชัชวาล ทองดีเลิศ ผู้แทนกลุ่มสืบสานล้านนา นางปลายอ้อ ทองสวัสดิ์ ผู้แทนสภาเมืองสีเขียว เดินทางมายื่นลาออกต่อนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  จากการเป็นคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้านพักข้าราชการศาลตุลาการ(ในส่วนของภาคประชาชน) ที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  โดยทางจังหวัดได้มอบหมายให้ นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเขียงใหม่ และนายศเนติก จิรภาสอังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับเรื่องแทนผู้ว่าฯ

นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ กล่าวว่า ที่พวกเราลาออกจากการเป็นคณะกรรมการฟื้นฟูก็เพราะว่า งบประมาณฟื้นฟูป่า 9 ล้านบาทที่ได้มา ทางจังหวัดชี้แจงว่าไม่สามารถเข้าไปปลูกได้ในบริเวณบ้านพัก 45 หลัง จะปลูกได้เฉพาะอาคารชุดด้านล่าง 9 อาคารเท่านั้น ซึ่งเราเห็นว่าทั้งอาคารชุด 9 อาคารกับบ้านพัก 45 หลังมันก็มีสัญญาผู้รับเหมาที่จะดูแลต่อ 2 ปีเช่นกัน ถ้าข้างบนปลูกไม่ได้ ข้างล่างมันก็ต้องไม่ได้เช่นกัน ฉะนั้นเราก็ไม่เห็นด้วยที่จะใช้งบฯก้อนนี้ ในเมื่อเราเข้าพื้นที่ไม่ได้ก็ควรจะล้มเลิกการเข้าไปฟื้นฟูเสีย ตราบใดที่ทางตุลาการยังไม่คืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ เรายังยืนยันว่า ทางธนารักษ์ควรจะรีบคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ก่อนเราถึงจะเข้าไปได้

“ตอนนี้ใครก็เข้าไปไม่ได้ เรื่องมันยังคาราคาซัง เป็นปัญหาความขัดแย้งที่ยังคงอยู่ เราก็ขอวิงวอนว่า คนเชียงใหม่ไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะว่าดอยสุเทพเป็นที่เคารพรักของพวกเรา เราอยากจะเข้าไปปลูกฟื้นฟูป่าเสียที ในเมื่อบ้านพักตุลาการ 45 หลังก็ร้างไม่มีคนไปอยู่ หากทางฝ่ายตุลาการคืนพื้นที่ งบฯเราก็มีแล้วอย่างน้อยจะได้เข้าไปปลูกต้นไม้เสียก่อน” นายธีระศักดิ์ กล่าว

ส่วนนายบัณรส บัวคลี่ ผู้แทนภาคีคนฮักเจียงใหม่  กล่าวว่า เรื่องนี้มันมีความผิดปกติ คือ ตามมติของคณะกรรมการแก้ปัญหากรณีการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการตุลาการชุดใหญ่ ซึ่งมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานนั้น มีเจตนาชี้ชัดว่า ไม่ให้มีคนอยู่ในส่วนของบ้านพัก 45 หลัง โดยจะมีงบประมาณให้ไปใช้ฟื้นฟูป่า และเจตนาของการประชุมอนุกรรมการระดับจังหวัดก่อนหน้าก็มีกันคุยกันว่าจะมีการเอาป่าคืนมา แต่ปรากฎว่าผ่านกระบวนการมาถึงตอนนี้ ก็ยังไม่มีการคืนพื้นที่ให้กับธนารักษ์ โดยมีการอ้างกันว่า เข้าไปแล้วจะมีการกระทบกับสัญญาที่ทำไว้กับเอกชน ไปขุดแล้วจะไปเจอสายรุงรัง เขากลัวจะกระทบ เลยอ้างว่าไม่ให้เข้าไปฟื้นฟูในพื้นที่ 45 หลัง แต่งบฯฟื้นฟูมาแล้ว ทางจังหวัดฯเลยอ้างว่าก็เลยต้องลงมาปลูกฟื้นฟูที่ข้างล่างตรงอาคารชุดที่มีคนอยู่แล้วแทน

“พวกเรามองว่า นี่คือการกระทำ ที่ผิดไปจากเจตนารมย์ของคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่มีรัฐมนตรีเป็นประธาน อีกอย่างการนำงบฯมาใช้นี้ไม่สามารถทำให้คืนมาเป็นป่าได้เลย เพราะข้างล่างมีคนอยู่ และมีถนน และมีพื้นที่เป็นหย่อมๆ มันก็กลายเป็นแค่นำเงินบประมาณแผ่นดินมาจัดทำเป็นสวนหย่อม เพราะฉะนั้นหากเรายังอยู่เป็นกรรมการด้วย เราก็จะพัวพันกับเรื่องนี้ และ เรามีหน้าที่จะต้องดูแลเงินที่ประชาชนเรียกร้องมา และเราต้องตรวจสอบว่าเานำไปใช้ตามที่ประชาชนเรียกร้องหรือไม่ ปรากฎว่าทางจังหวัดไม่ได้ทำ เราก็ต้องถอนตัวไปก่อน หลังจากนี้จะไปเจรจากับผู้ว่าว่าให้ถอนเงินจำนวนนี้ออกไปก่อน เพราะทางสำนักงานศาลมีเงินอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเอาเงินสำหรับการฟื้นฟูป่าไปใช้จัดสวนหย่อม กระบวนการฟื้นฟูแก้ปัญหา ถ้ายังไม่รื้อจริงๆก็ต้องคืนพื้นที่” นายบัณรส กล่าว

ด้านนายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ทางกลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ได้เสนอมา ก็ต้องเสนอไปยังผู้บังคับบัญชา ก็คือท่านผู้ว่าฯ ซึ่งได้เป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่นี้แต่งตั้งไปดำเนินการต่อตามประสงค์ ก็รับเรื่องในนามจังหวัดและจะได้นำเสนอท่านต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน