ข่าวด่วน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด ‘มหกรรมสุขภาพ 60 ปี-MED CMU 60th Anniversary EXPO 2019’ขอบคุณผู้ใช้บริการ 6-8กันยายนนี้

วันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี-MED CMU 60th Anniversary EXPO 2019 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดให้บริการผู้ป่วยมาเป็นระยะเวลา 60 ปี โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงในการวินิจฉัยโรค ให้การบริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล การจัดงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ MED CMU 60th Anniversary  EXPO 2019 จึงถือเป็นการขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการโรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของอาจารย์แพทย์หลายๆ สาขา และนวัตกรรมเทคโนโลยีการวินิจฉัยและรักษาโรคของโรงพยาบาลและศูนย์ต่างๆ ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ พร้อมรับความรู้ด้านความก้าวหน้าทางการแพทย์ รวมถึงการให้บริการและส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและป้องกันภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ

ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวภายหลังการชมนิทรรศการภายในงานว่า งานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม สมควรได้รับการยกย่องและการสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นงานที่ทำให้พวกเราได้ตระหนัก และรับรู้ถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าของนวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ วิธีการรักษาพยาบาลที่ทันสมัย การบริการสุขภาพ ทำให้ประชาชนได้ทราบวิธีการดูแลสุขภาพตนเอง การป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ และได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ทั้งต่อตนเองและผู้ใกล้ชิด

“รู้สึกดีใจที่จะได้เห็นนวัตกรรม เทคโนโลยี การวินิจฉัย และการรักษาโรคของคณะแพทยศาสตร์ ที่จะทำให้การดูแลสุขภาพและการรักษาโรคก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านการแพทย์ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน” 

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงาน MED CMU 60th Anniversary  EXPO 2019 ตลอดทั้ง 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-8กันยายนนี้ ยังมีการเสวนาให้ความรู้โดยอาจารย์แพทย์ผู้เฉพาะทางหลายสาขาบนเวทีตลอดทั้งสามวัน เช่น ปัญหาหมอกควัน กัญชาทางการแพทย์ เลสิคนวัตกรรมแห่งการมองเห็น ถั่งเช่าผ่านหมอจีน เป็นต้น การแสดงนวัตกรรมการวินิจฉัยและรักษาโรค อาทิ เครื่อง MRI 3 Tesla นวัตกรรมการรักษาทารกในครรภ์สุดล้ำ นวัตกรรมรักษาออฟฟิศซินโรมด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า วัดสายตาด้วยเครื่อง Auto Refraction และวัดความดันลูกตาเครื่อง Air Puff เป็นต้น 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน