ข่าวด่วน

สวนสัตว์เชียงใหม่เจ๋ง กรมการท่องเที่ยวมอบโล่มาตรฐานการท่องเที่ยว ‘นันทนาการ’ปี2562

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่  ร่วมเสวนามาตราฐานการท่องเที่ยวไทย และรับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ประเภท ‘นันทนาการ’ ประจำปี 2562 จากนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ณ โรงแรมเซนจูรีพาร์ค กรุงเทพมหานคร ตอกย้ำศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เลือกใช้สถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยมีมาตรฐานในทุกด้านอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้กรมการท่องเที่ยว จัดงานมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จำนวน 443 ราย ทั่วประเทศ พร้อมเชิญชวนสถานประกอบการ เข้าตรวจประเมินรับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว เพื่อดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพระดับสากล ผ่านการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา มีสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองแล้วมากกว่า 5,000 แห่ง  หลังจากกรมการท่องเที่ยว พยายามผลักดันและเน้นเรื่องความปลอดภัย สะอาด เป็นธรรม ยั่งยืน และรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและยกระดับการให้บริการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ในระดับสากล

ซึ่งการดำเนินการจัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในครั้งนี้ แบ่งเป็นการมอบเครื่องหมายมาตรฐานให้แก่สถานประกอบการภาคธุรกิจ และการมอบเครื่องหมายให้แก่ภาคชุมชน โฮมสเตย์ และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 443 ราย เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

กรมการท่องเที่ยวจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับสถานประกอบการ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก www.thaits.org

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน