ซันสวีท-ทวีวงษ์ การเกษตร จับมือพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าจาก ‘มะพร้าว’หนุนการส่งออกที่ยั่งยืน

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) โดย นายองอาจ  กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ บริษัท ทวีวงษ์ การเกษตร จำกัด โดย นายคำนึง พฤกษวานิช กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าจากมะพร้าว เป็นกะทิสำเร็จรูป (Coconut Milk) และน้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม (Coconut Drink) โดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค ขยายฐานลูกค้าสำหรับสินค้าที่ร่วมมือกันพัฒนา ให้เป็นที่รู้จักทุกช่องทางของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ เดอะ บางกอกคลับ อาคาร สาธรซิตี้ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

นายคำนึง กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมมือกับ ซันสวีท เนื่องจากทวีวงษ์ มีนโยบายในการหา Partner ที่ดี โดยการลงนาม MOU ในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันในการทำตลาด พัฒนาสินค้า และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยนำจุดแข็งของทั้ง 2 บริษัท มาสร้างโอกาสและต่อยอดธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ที่สำคัญคือ เป็นการสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรไทย และแปรรูปสินค้าจากวัตถุดิบคุณภาพ ส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีรายได้จากสินค้าการเกษตรของไทยสู่ตลาดโลกต่อไป

ด้านนายองอาจ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพของ ทวีวงษ์ ที่มีการประกอบกิจการมั่นคง อีกทั้งมีการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวที่มีความพร้อมสูง ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้ามะพร้าว ถือเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอย่างมาก จึงได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงธุรกิจร่วมกัน เพื่อผลักดันสินค้าแปรรูปทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ 

ทั้งนี้บริษัท ทวีวงษ์ การเกษตร จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตน้ำผลไม้ และสินค้าแปรรูปจากมะพร้าว ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด โดยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 พัฒนาสินค้า โดยผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปจากเนื้อปลาบดแช่แข็ง (ซูริมิ) เช่น ปลาทิพย์ ปลาหลอด ปูอัด เป็นต้น จำหน่ายทั้งตลาดสด คอนวีเนียนสโตร์ โมเดิร์นเทรด และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศกว่า 25 ประเทศ ทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน