ข่าวด่วน

ท่องเที่ยวกีฬาฯสั่งผู้ประกอบการ ติดสัญลักษณ์บน ‘โคมไฟ’ต้องชดใช้หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินผู้อื่น

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงมาตรการรองรับการปล่อยโคมควัน โคมลอย โคมไฟ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอากาศยานในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยนายศรัณยู กล่าวว่า จากคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)​ที่ออกมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ที่ระบุว่า การจุดหรือการปล่อยโคมควัน โคมลอย โคมไฟ จะต้องได้รับการอนุญาตจากอำเภอท้องที่ และตามหลักเกณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถกระทำได้ให้ห้วงเทศกาลลอยกระทงเล็ก ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. และเวลา 19.00-01.00 น. วันลอยกระทงใหญ่ และต้องมีมาตรฐาน มผช.808/2552 ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร และสถานที่จุดและปล่อยต้องอยู่นอกเขตสนามบิน

“ปี 2560 มีการขออนุญาตให้ปล่อยโคมมาก 37,000 โคม แต่ปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 53,000 โคม ซึ่งในปีนี้เราจะเน้นหนักในเรื่องมาตรฐานของโคมให้มากขึ้น และพยายามเน้นให้ท้องถิ่นพิจารณาการอนุญาต รวมทั้งจุดจำหน่ายที่ชัดเจน”

นายคัมภีร์ นามคำ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวท่าอากาศยานเชียงใหม่จะมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้เคียง ซึ่งประกอบด้วย 9 อำเภอในเขตรอบเส้นทางบินประกอบด้วย อำเภอเมือง สันทราย สารภี หางดง สันป่าตอง ดอยสะเก็ด แม่ออน สันกำแพง และแม่ริม ให้แจ้งรายละเอียดการปล่อยโคมลอย โคมไฟ เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวัง เพื่อแจ้งสายการบินให้ทำการหลีกเลี่ยงไฟท์บินในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่ง 1 สัปดาห์ก่อนเทศกาลสายการบินต่างๆ จะแจ้งมาให้ทราบว่าจะทำการหยุดบินจำนวนเท่าใด

“ปี 2561 สายการบินหยุดบิน จำนวน 148 เที่ยวบิน ปี 2562 คงไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และโชคดีที่ปี 2561 มีฝนตกทำให้โคมลอยโคมไฟไม่เยอะมาก แต่ปีก่อนหน้านั้นพบซากโคมเยอะมากบนเส้นทางวิ่ง โดยปี 2560 พบจำนวน 180 โคม ปี 2561 พบ 181 โคม  สิ่งที่ท่าอากาศยานฯ ห่วงคือ การปล่อยในจำนวนที่มากเกินจำเป็น โชคดีที่พื้นที่ห้วยตึงเฒ่า พื้นที่รับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 33 ซึ่งประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมไปแล้ว เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตแนวร่อนของเครื่องบิน การปล่อยโคมไฟขึ้นไปมากๆ โดยไม่สามารถกำหนดทิศทางได้เป็นเรื่องอันตราย แต่เราทำได้เพียงขอความร่วมมือเท่านั้น

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จะเร่งประชุมส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้จัดงานให้เพิ่มมาตรฐานโคมไฟ และเน้นการประทับตราสัญลักษณ์บนโคมกรณีที่ต้องรับผิดชอบหากเกิดความสูญเสียจากเหตุไฟไหม้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดยังคงมีการประกาศจัดกิจกรรมปล่อยโคมไฟจำนวนมากในหลายพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งลานเนินนุ่ม และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก และอยู่ในเนวร่อนของเครื่องบินเช่นเดียวกับห้วยตึงเฒ่า ซึ่งปลัดจังหวัดเชียงใหม่รับปากจะประสานไปยังหน่วยตนสังกัดให้พิจารณาการอนุญาตให้เอกชนใช้พื้นที่จัดงาน 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน