ข่าวด่วน

เปิดตัว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ‘Bright Seeds International Kindergarten’แห่งแรกใจกลางเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Open House เปิดห้องเรียนแห่งความสุขให้ทุกครอบครัว

วันที่ 15 สิงหาคม 2562  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติไบรท์ซีดส์ “Bright Seeds International Kindergarten School” เปิดตัวต้อนรับ เด็กเล็กจากทุกครอบครัว ที่กำลังมองหาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติใจกลางเมือง เน้นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ชั้นเรียนขนาดเล็กพร้อมครูต่างชาติเจ้าของภาษาที่ดูแลอย่างใกล้ชิด  ใส่ใจกับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนที่เป็นมิตร สะอาด ปลอดภัย โดยทุกห้องเรียน และทุกการเรียนการสอนออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอันดับแรก สำหรับน้องๆ อายุ 1.5 – 6 ขวบ

ภายในงาน “Open House” ผู้บริหารโรงเรียน  นำโดย นายวีรเทพ ชวาลา Managing Director  นางสาวอมฤตา สัจจเทพ ชวาลา Director  และดร.เล็ก สุขใจ สัจจเทพ ที่ปรึกษาและทีมบริหารหลักสูตร ให้การต้อนรับสื่อมวลชน ผู้ปกครอง ที่พาบุตรหลานเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน และห้องเรียน พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ Music Conner, Rading Corner, Outdoor Play, Sensery Station, Fin Farm, Face Painting, Clay Paint, Twisty Balloon และ Life Cycle of Butterfly ฯลฯ

นายวีรเทพ ชวาลา Managing Director เปิดเผยว่า โรงเรียนอนุบาลนานาชาติไบรท์ซีดส์ “Bright Seeds International Kindergarten School” ถือเป็นโรงเรียนอนุบาลนานาชาติแห่งแรกในเชียงใหม่ที่ตั้งอยู่ในเมือง   บนถนนห้วยแก้ว ติดกับสี่แยกรินคำ พื้นที่ 1 ไร่  เราใช้เงินลงทุนในการก่อสร้าง 20-30 ล้านบาทไม่นับรวมค่าที่ดินซึ่งเป็นของเราเอง ที่มาของการทำโรงเรียนแห่งนี้ เนื่องจาก

จุดเริ่มจากความต้องการมองหาโรงเรียนที่ดีให้กับลูกของเราเอง ที่กำลังจะเข้าโรงเรียน อยากมีทางเลือกใหม่ให้เด็กๆ  หาครูที่มีประสบการณ์ ภรรยาผมจบการสอนจากประเทศอังกฤษ และมีประสบการณ์การสอนจากโรงเรียนนานาชาติที่กรุงเทพฯ ประกอบกับเราได้ทีมที่ปรึกษาด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีประสบการณ์ในแวดวงวิชาการ ทั้ง ดร.เล็ก สุขใจ สัจจเทพ ที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ Kids Kingdom และ ดร.รัศมี แดงสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัยมาช่วยดูแล

การออกแบบของโรงเรียนในตอนนี้ พร้อมที่จะรองรับเด็กนักเรียนได้มากถึง 100 คน มีทั้งหมด 8 ห้องเรียน, 1 ห้องสมุด, 3 ห้องกิจกรรม, 1 ห้องปฐมพยาบาล พร้อมด้วยสนามเด็กเล่นทั้งภายใน และภายนอกตัวอาคาร รับสมัครสำหรับน้องๆ อายุ 1.5 – 6 ขวบ เพื่อเข้าเรียนชั้น Nursery, K.1 – K.3 จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร International Preschool Curriculum (IPC) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกจากประเทศสหรัฐอเมริหา เน้นการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ Reggio Emillia ซึ่งมุ่งเน้นที่จะยึดเด็กเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการเรียนการสอน (Child Centered) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนผ่านการทำกิจกรรม และเรียนรู้จากสิ่งต่างๆ รอบตัวของนักเรียน (Project Appoach) 

สำหรับด้านครูผู้สอนจะเป็นครูวิชาชีพที่มีประสบการณ์สอนเด็กปฐมวัย จากประเทศเจ้าของภาษา 100% ทำให้บรรยากาศ และสังคมภายในโรงเรียนเป็นสังคมนานาชาติที่แท้จริง  นักเรียน, ครู และบุคลากร ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารภายในโรงเรียน นอกจากนี้ ‘Bright Seeds International Kindergarten School’ ยังส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นไทยพร้อมๆ กับการเรียนรู้แบบสากล โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาไทย และรู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี ภูมิปัญญาไทย และกริยามารยาทไทยที่เหมาะสม

ดร.เล็ก สุขใจ สัจจเทพ ที่ปรึกษาและทีมบริหารหลักสูตร กล่าวว่า  โรงเรียนของเราจะให้ความสำคัญมากที่สุด คือ เรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย เป็นสองสิ่งแรกที่ผู้ปกครองใช้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกที่เรียนให้บุตรหลาน นอกจากเรื่องการเรียนเก่ง  เมื่อเด็กมาถึงโรงเรียน สิ่งแรกเราจะมีพี่พยาบาลที่ทำการวัดปรอท และตรวจสังเกตมือเท้าให้กับเด็กๆว่าวันนี้ใครมาโรงเรียนแล้วป่วยเป็นไข้ มีร่องรอยของแผลหรือไม่ เพื่อเป็นส่วนแรกที่จะป้องกันเด็กๆไม้่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยติดต่อกัน แต่ละส่วนและห้องเรียนของเรา

จะเน้นให้เด็กได้ฝึกประสาทสัมผัสสิ่งต่างๆ เน้นการใฝ่ความรู้  ทุกห้องดูเหมือนจะมีของเล่นเต็มไปหมด ก่อนการเรียนการสอน คุณครูจะให้ให้เด็กเริ่มต้นจากความสนุก และสบายใจก่อน ห้องสมุดเเน้นให้เด็กรักการอ่าน โดยมีคุณครูเป็นผู้อ่านนิทานให้เด็กฟัง เด็กสามารถเปิดอ่านหนังสือที่ตัวเองชอบ และนำเอาหนังสือเล่มที่ชอบกลับบ้านไปให้ผู้ปกครองอ่านต่อ

จุดเด่น ของหลักสูตรและวิธีการสอน คือ การเป็นโรงเรียนนานาชาติ ที่ไม่หลุดจากความเป็นไทย เราต้องการครีเอจความอบอุ่น ความเป็นบ้าน ให้ทั้งกับเด็กและ ผู้ปกครอง  ซึ่งช่วงแรกที่เปิดรับสมัคร ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี มีครอบครัวทั้งจาก ยุโรป อังกฤษ อเมริกา จีน และไทย คนไทยพาเด็กๆมาสัครเรียนแล้ว 20-25 คน ตอนนี้เปิดรับ ตั้งแต่ชั้น เตรียมอนุบาล-อนุบาล2 โดยจะเปิดเรียน วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เป็นวันแรก มีทั้งแบบเปิดครึ่งวันและเต็มวัน อัตราการเรียน เทอมละ 80,000 บาท และมีค่าอาหารเพิ่มเติม จากแม่ครัวที่เป็นนักโภชนาการ ถือว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลนานาชาติที่มีระดับราคากลางๆ ที่จะเตรียมพร้อมสร้างพื้นฐานด้านภาษาให้กับลูกๆของทุกคน ทั้งนี้เรามั่นใจ กับวิธีการ สื่อ ที่เราสอนที่เราทำ ในระบบ International preschool curriculum (IPC)- using Reggio Emilia as a platform for delivery 

พิเศษสำหรับผู้ปกครองที่ลงทะเบียน พร้อมจ่ายค่าเทอม ฟรีค่าแรกเข้า 30,000 บาท ทันที พร้อมเปิดให้เข้าชมโรงเรียนแล้วตั้งแต่วันที่ 15 นี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053 218310, 085 688 5685 หรือ info@brightseedskindergarten.com,  admin@brightseedskindergarten.com FB: Bright Seeds International Kindergarten

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน