ข่าวด่วน

‘Shake and Shift’ ร่วมเขย่าความคิด ปรับเปลี่ยนมุมมองกับ TEDxChiangMai 2019 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ห้องนิทรรศการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ Science and Technology Park Chiang Mai University: STeP อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายมาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง ผู้ถือใบอนุญาต TEDxChiangMai นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ และนางแอนเน็ต ขุณิกากรณ์ Co- organizer ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน TEDxChiangMai 2019 ภายใต้หัวข้อ ‘Shake and Shift …’ ที่จะจัดขึ้นวันที่ 7 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 18.30 น. ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยมี รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) รศ.นพ. สุรัตน์ ตันประเวศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช. และนายจามิกร อำนาจผูก สถาบันนโยบายสาธารณะ มช. ร่วมกิจกรรมในฐานะองค์กรพันธมิตรร่วมจัดงาน

โดย นายมาร์ติน กล่าวว่า การจัดงาน TEDxChiangMai 2019 ครั้งนี้ มุ่งเน้นการ Shake หรือ การเขย่าที่จะทำให้เกิดการ ‘ตื่นรู้’ ทั้งทางความคิด มุมมอง บทบาทและหน้าที่ จนนำไปสู่การลงมือปฏิบัติที่สามารถ Shift คือ ยกระดับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ก้าวสู่ระดับประเทศจนถึงระดับโลก โดยเชื่อมโยงให้เกิดการร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและในท้ายที่สุดเกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

“เราอยากแนะนำ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ สถานที่จัดงานให้เป็นที่รู้จักให้กว้างขวางขึ้น ในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองและเขย่าให้เกิดสิ่งใหม่ จากที่เคยพูดกันเบาๆ ก็อาจจะเป็นการพูดที่ตรงขึ้น หวังเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ผลักดันประเด็นที่น่าสนใจ เช่น เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การออกแบบ และแนวทางการศึกษาใหม่ๆ ซึ่งล้วนมีส่วนช่วยสร้างสรรค์อนาคตที่ดีในทุกด้าน ผ่านวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ พร้อมการจัดเวิร์กช้อปที่หลากหลายที่จะมีขึ้นระหว่างการจัดงาน”

นายมาร์ติน กล่าวอีกว่า งาน TEDxChiangMai 2019 ครั้งนี้มุ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ชุมชน และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีเวทีในการเสวนา หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสไตล์ TEDx ตลอดจนก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างกันเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเผยแพร่ความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนกิจการที่เป็นเอกลักษณ์ อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรรมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ภายในงาน TEDxChiangMai 2019 จะมีนักพูดชั้นนำและการแสดงพิเศษจากแขกรับเชิญกว่า 20 ท่าน มาร่วมเสนอมุมมองแนวคิดที่หลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม นักแสดงนางแบบและเมนเทอร์  ลี้ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท นักเขียนรางวัลซีไรต์ที่อายุน้อยที่สุด ดร.จิตติ์พร เครือเนตร นักนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.วรธิดา ไชยปะ นักวิจัยด้านนโยบายพลังงาน  แคทลียา มอริส อดีตนักปีนขาวสาวทีมชาติไทย บรรณรส บัวคลี่ นักขับเคลื่อนทางสังคม ฯลฯ 

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) และเพื่อเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นมากขึ้น คณะทำงานจึงทำความเข้าใจกับประเด็นสำคัญในท้องถิ่นทั้งประเด็นในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในด้าน สภาพแวดล้อม การท่องเที่ยว ความคิดสร้างสรรค์  เทคโนโลยี ในรูปแบบสองภาษา

งาน TEDxChiangMai 2019 มีองค์กรพันธมิตรร่วมกันสร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลง ในการนำความคิดและกิจกรรมต่างๆ มารวมไว้ภายในงาน เพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในงานมากขึ้น โดยมีรายชื่อดังนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชีวาแคร์ คลินิกบริการทางการแพทย์และกายภาพบำบัด (ChivaCare Medical and Physical Therapy Clinic) บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียงใหม่ ลานนา บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang MICE)  มูลนิธิฟรีดริช เนามัน และบริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด

สนใจเข้าร่วมงานสามารถซื้อบัตร ได้ทาง www.eventpop.me  (https://www.eventpop.me/e/6000-tedxchiangmai2019)  NSP Inno Store ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) และ The Booksmith

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน