ข่าวด่วน

สถานกงสุลใหญ่ฯหารือ3จังหวัดเหนือ เน้นความปลอดภัยทางถนน-ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจีน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 ที่ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมืองเชียงใหม่ นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวจีน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 3 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนปัญหาในการปฏิบัติงานระหว่างกัน

นายเหริน ยี่เซิง กล่าวว่า สถานการณ์ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเดินทางเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ประมาณ 5.6 ล้านคน ในช่วงต้นปีมีปริมาณเพิ่มขึ้นเร็วมาก่อนที่จะชะลอตัวลงหลังเกิดภาควะหมอกควันติดต่อกันนานหลายเดือน ทำให้นักท่องเที่ยวจีนบางส่วนย้ายสถานที่ ประกอบกับขณะนี้เกิดสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ค่าเงินหยวนลดในขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น จากที่ทางการท่องเที่ยวของไทยคาดการณ์ว่าปริมาณนักท่องเที่ยวจีนทั้งประเทศน่าจะเพิ่มเป็น 11.5 ล้านคนในปีนี้ ก็น่าจะทรงตัวและเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากเท่าที่ควร 

“เราอยากขอความร่วมมือในการสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการให้บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจีนให้มากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการจราจรอยากให้มีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เพราะในช่วงครึ่งปีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึง 1,000 ราย และเกิดคดี 834 เรื่อง เสียชีวิต 13 ศพ บาดเจ็บ 106 คน จากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากการเดินข้ามถนน เช่ารถจักรยานยนต์ขับเอง มีปัญหากับบริษัทนำเที่ยว 60 เรื่อง ถือว่าเพิ่มขึ้น 100% จากปีที่ผ่านมา รวมทั้งยังมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้บริการที่เร็วขึ้นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง 23 เรื่อง ซึ่งอยากให้แก้ไข”   

กงสุลใหญ่ฯ เสนอว่า ขอให้ควบคุมการให้บริการรถเช่า เพราะหากนักท่องเที่ยวจีนไม่มีใบอนุญาตขับขี่ไทยไม่ควรให้เช่า และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรควรยึดรถหากพบว่าไม่มีอนุญาตขับ เพิ่มความปลอดภัยรถบัสนำเที่ยวเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุพลิกคว่ำบนเส้นทางโค้ง แคบ และชัน จากการขับรถเร็วเกินกำหนดอนุญาต เพิ่มป้ายเตือนบนเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งเร่งชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยว ควรมีการตั้งองค์กรให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวกรณีเกิดปัญหา เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องการสื่อสาร ทนายมีราคาแพง ลดขั้นตอนการขออนุญาตท่องเที่ยวทางรถให้เป็นแบบ One stop sevice และเร่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยขอให้เน้นเรื่องความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวให้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ.ณัฐฐวุฒิ ตะมะพุฒ รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธภาค 5 กล่าวชี้แจงว่า ด้วยการสื่อสารและความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับนักท่องเที่ยวจีน ทำให้ข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ตรงกัน จึงเสนอให้ทางกงสุลจีนทำรายงานประจำเดือนแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านศูนย์อำนวยการความปลอดภัยตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด และยอมรับว่าปัญหาการจราจรของไทยเกิดมากที่สุดของโลก แต่การจะยึดรถและห้ามขับขี่ทันทีอาจทำให้เสียภาพลักษณ์และบรรยากาศการท่องเที่ยวได้ เพราะการเช่ารถยังไม่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะ จึงกลายเป็นความสมัครใจของสองฝ่ายแม้จะไม่มีใบอนุญาตขับขี่ พร้อมจะนำเสนอหน่วยเหนือให้พิจารณาทางออก โดยเฉพาะการใช้ใบขับขี่จีนแทนการขอใบอนุญาตซ้ำอีกครั้ง

ในขณะที่นายอิศรา นานาวิชิต ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเสริมว่า ในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ารับการรักษามีค่าใช้จ่ายสูง 19 ล้านบาท จ่ายจริง 6 ล้านบาท คงค้าง 12 ล้านบาทในปี 2559 ค้างจ่าย 11 ล้านบาท ปี 2560 ค้างจ่าย 11 ล้านบาท และไม่สามารถติดตามได้เพราะเดินทางกลับออกไปหมดแล้ว จึงขอความร่วมมือทางกงสุลให้ช่วยติดตาม และแจ้งนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาทำประกันชีวิตเพราะในอนาคตจะมีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพำนักระยะยาวเพิ่มขึ้นอีก

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน