ข่าวด่วน

ชลประทานเชียงใหม่เผย ฝนตก2วัน มีน้ำเข้าเขื่อนร่วมล้านลูกบาศก์เมตร เดินหน้าสูบน้ำจากหลายแหล่งเข้าช่วยพื้นที่เกษตรกร

เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์ฝนตกติดต่อกันต่อเนื่อง 2 วันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้มีนำ้เข้าเขื่อนใหญ่เพิ่มขึ้น 2 วัน ( 24- 25กค.62)  คือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณ 248,000 ลูกบาศก์เมตร  เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 763,000 ลูกบาศก์เมตร

“และในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ชลประทานจะลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำเพิ่มเติมร่วมกับทางอำเภอสันทราย ซึ่งที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงขาดแคลน โดยหากเป็นของเอกชนจะทำการเจรจาขอใช้น้ำเพื่อมาช่วยเกษตรกร และจากการลงพื้นที่ของแม่กวงฯ น้ำในพื้นที่มีด้วยกัน 3 น้ำ คือ  1.น้ำจากเขื่อน  2.น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่นแก้มลิง บ่อดิน สระน้ำ  3.น้ำใต้ดิน ที่มีการสูบขึ้นมาใช้ โดยทางชลประทานได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้ง” 

นายจานุวัตร  กล่าวว่า  ทั้งนี้มีรายงานของชลประทานที่ได้เข้าช่วยเหลือในภาวะฝนทิ้งช่วงยาว 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่  เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน  รวม2วัน  ในพื้นที่เขื่อนแม่งัดฯ ช่วยเหลือเกษตรกร 7 แห่ง เครื่องสูบนำ้ขนาดใหญ่ 8 นิ้ว คิดเป็นปริมาณนำ้รวม 150,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนในพื้นที่แม่กวง เป็นการสูบน้ำเสริมในพื้นที่นอกเหนือจากน้ำในรอบเวร หลังจากนี้ทางสำนักชลปะทานที่1 จะเข้าไปชี้แจงสถานการณ์น้ำและขอสนับสนุนข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอสันทรายอีก

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน