ข่าวด่วน

หวั่นวิกฤต ‘ภัยแล้ง’เชียงใหม่หารือเกษตรกรผู้ใช้น้ำ หลังเขื่อนแม่กวงเหลือน้ำเพียง17%

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเป็นสถานการณ์ไม่ปกติ คือ อยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วแต่ฝนทิ้งช่วงและตกในพื้นที่ด้วยปริมาณที่น้อยกว่าปกติ ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนต่างๆ น้อยกว่าเกณฑ์ โครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จึงมีการตรวจสอบพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์ น้ำและฝน พร้อมทั้งแนวโน้มสถานการณ์ให้พื้นที่รับทราบ

โดยล่าสุดมีการหารือร่วมกับนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด นางกัลยา ชาติดี เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด ผู้แทนส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรผู้ใช้น้ำ และเตรียมลงพื้นที่ 2 จังหวัด 5 อำเภอ คือ ดอยสะเก็ด สันทราย สันกำแพง .เชียงใหม่ บ้านธิ เมือง .ลำพูน

สถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวงฯ วันนี้มีปริมาณน้ำ 45 ล้าน ลบ.. คิดเป็น 17% มีการส่งน้ำเพื่อทำนาปีในรอบที่ 1 ไปแล้ว โดยเขื่อนหลัก เริ่ม 3-16 กรกฎาคม 2562  เขื่อนฝั่งซ้าย เริ่ม 5-19 กรกฎาคม 2562 และเขื่อนฝั่งขวา เริ่ม 12-25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งพื้นที่นาปีทั้งหมด 120,000 ไร่ ตอนนี้ทำไปแล้ว 25,000 ไร่ ในขณะที่ฝนในพื้นที่น้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย อยู่ 44 % และน้ำไหลงเขื่อนน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย อยู่ 55 %”

นายเจนศักดิ์ กล่าวว่า แนวทางการบริหารจัดการ คือ น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคต้องเพียงพอตลอดทั้งปี การทำนาปีให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก น้ำชลประทานเป็นน้ำเสริม  ส่วนการทำนาปีได้ขอความร่วมมือพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปลูกขอให้ชะลอไปก่อน เมื่อฝนตกค่อยเริ่มลงมือปลูกต่อไป

ที่ประชุมรับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำ และตัดสินใจที่จะขอส่งน้ำในรอบที่ 2 ช่วงวันที่ 29 กรกฎาคม– 4 สิงหาคม 2562 โดยถ้าหากมีฝนตกในพื้นที่ให้หยุดส่งน้ำได้ พร้อมเร่งให้ข้อมูลแต่ละพื้นที่โดยเร็ว รวมทั้งให้ส่งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำฝน พร้อมแนวโน้มสถานการณ์รายวันให้ผู้นำชุมชนทั้ง 33 แห่งในไลน์กลุ่ม เพื่อความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งนายเจนศักดิ์ กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน