ข่าวด่วน

สว.-กกอ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการ ‘บัณฑิตพันธุ์ใหม่’มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่บริษัทลานนาโปรดักส์ จำกัด และ บริษัท เอส เอ็ม ซี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) และศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณวิทยาศาสตร์เข้าร่วมในหลักสูตรประเภทปริญญา (Degree) และประเภทประกาศนียบัตร (Non Degree) รวมทั้งมีนักศึกษาอยู่ในระหว่างการเรียนรู้และปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่กำหนด และมีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน 1 รุ่น

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน