เชียงใหม่เร่งรัดแก้ปัญหา ‘คลองแม่ข่า-คลองสาขา’ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 มิถุนาบน 2562 ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและคลองสาขา (วาระพิเศษ) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและคลองสาขา โดยที่ประชุมหารือในประเด็นการติดป้ายประกาศให้เจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่มีการบุกรุก หรือสร้างคร่อมทับลำคลอง ให้ทำการรื้อถอนอย่างเร่งด่วน และในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สามารถหาเจ้าของสิ่งปลูกสร้างนั้นได้ ให้มีการดำเนินการไปตามกฎหมาย

     

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ 3 มาตรการหลักในการดำเนินการ คือ การยึดหลักกฎหมาย การตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่ และการแยกส่วนให้ชัดเจนว่าสิ่งปลูกสร้างนั้นมีการบุกรุกในรูปแบบใด และให้เข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของการรื้อถอน อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดวาระเร่งด่วนให้มีการพัฒนาคลองแม่ข่า บริเวณช่วงประตูน้ำท่าแพถึงสะพานแม่ข่า (ลอยเคราะห์) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นี้

ซึ่ง พ.อ.พิสิฐ จงวัฒนาไพศาล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน มณฑลทหารบกที่ 33 ชี้แจงในที่ประชุมถึงการบุกรุกในพื้นที่คลองแม่ข่า (คลองร่องกระแจะ) ว่า พบผู้บุกรุก 186 หลัง แบ่งเป็นบุกรุกบางส่วน 101 หลัง และบุกรุกคร่อมคลอง 85 หลัง ทั้งหมดดจ้าหน้าที่มีการติดประกาศให้รื้อถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน