ข่าวด่วน

เชียงใหม่เตรียมพร้อม รับมือ ‘พายุฝน’ เตือนเดือนสิงหาคมฝนหนัก

เมื่อเวลา 10.00 . วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดเชียงใหม่ แถลงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน พร้อมแนะวิธีป้องกันอย่างถูกวิธี

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ให้ระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงประกาศเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยซักซ้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวป้องกัน หรืออพยพออกจากพื้นที่ จัดเตรียมสถานการณ์รองรับ ดูแลตกแต่งกิ่งไม้ป้องกันการหักโค่นในเขตเส้นทาง โดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและสังเกตระดับน้ำ ไม่ทิ้งเศษปฏิกูลที่ขวางทางน้ำไหล

ส่วนนายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงาน ปภ. จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงนี้ปริมาณฝนน้อยกว่า 50% แต่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายเพราะอาจมีฝนเพิ่มขึ้น 40-60% เนื่องจากผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกหรือทะเลจีนใต้ ทาง ปภ.เชียงใหม่ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการรับมือแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 178 ตำบล 919 หมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา เรามีการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบไว้แล้ว 4 โซน ด้วยการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม พร้อมรับมือและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างทันท่วงที พร้อมมีระบบเตือนภัยล่วงหน้า รวมทั้งการแจ้งเตือนประชาชนกรณีน้ำปิงที่อาจจะหลากลงมาจากต้นน้ำ .เชียงดาว เข้าสู่เขตเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ก่อนเวลา 6-7 ชั่วโมง เพื่อเตรียมการการป้องกันเหตุ และในช่วงเดือนสิงหาคมมักจมีพายุหมุนเขตร้อน ทำให้เกิดฝนชุกและหนาแน่นในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” นายธนา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน