ข่าวด่วน

4จังหวัดเหนือตอนบน ร่วมมือจัด ‘Lanna Expo 2019’อวดผ้าแม่แจ่มอายุ100ปี ชุดกาแฟลายตีนจก ลูกประคบเซรามิค งานผ้ายกดอกลำพูน อันซีน-กลุ่มชาติพันธุ์ พบกัน28มิย.-7กค.นี้

เย็นวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2019 ภายใต้แนวคิดกินดี อยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียนซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐเอกชน ร่วมกิจกรรมและชมสินค้าบางส่วนที่นำมาจัดแสดงด้วยความสนใจ   

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กล่าวว่า งาน Lanna Expo ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ตลอดจนภาคเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB มาร่วมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน ด้วยหวังให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงความต้องการของตลาด นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตน ตลอดจนการขยายฐานลูกค้าในระดับนานาชาติ โดยเน้นการจัดแสดงสินค้า การเจรจาธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค และกลุ่มประเทศอาเซียน ให้สินค้าเป็นที่รู้จักและรับรู้ถึงศักยภาพที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ของคนทั่วโลก

ปีที่ผ่านมาเรามีรายได้ประมาณ 91 ล้านบาท ปีนี้เราผู้เข้าร่วมงาน 5 แสนคน และตั้งเป้ารายไว้ 100 ล้านบาท โดยสินค้าเด่นของเชียงใหม่ คือ ชุดกาแฟสีครามพยับหมอกจากบริษัทศิลาดล ภายใต้แนวคิดอยู่ ดี มี สุขแจกันลายผ้าตีนจกของ .แม่แจ่ม ผ้าแม่แจ่มอายุ 100 ปี กระเป๋าไข่นกกระจอกเทศ .หางดง สลุงเงิน ใบละ 1 ล้านบาท สมุนไพรเจ้าดังที่มีคำสั่งซื้อครั้งเดียว 33 ล้านบาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

 

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เตรียมนำผ้าไหมยกดอกลำพูน ราคากว่า 9 แสนบาท มาจัดแสดง พร้อมสิ่งที่ดีที่สุดของจังหวัดลำพูน ทั้งการแสดงของพญ๋าล้านนา จำลองพระธาตุสำคัญของ 4 จังหวัด ผลิตภัณฑ์จากผ้าที่เป็นความสุดยอดมาจัดแสดงและจำหน่าย

 

ส่วนนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า มีของดีวิถีแม่ฮ่องสอน จาก 7 อำเภอมาจัดแสดง วิถีกลุ่มชาติพันธุ์ สินค้าปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีมาจัดแสดง อาทิ หมู่บ้านเครื่องเงิน ผ้าปักม้ง แหล่งท่องเที่ยวอันซีน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีความโดดเด่นอย่างมาก

ทางด้านนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า เราเป็นเมืองหัตถอุตสาหกรรม จึงจัดสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่าย 15 บูธ ซึ่งทุกบูธจะเป็นสุดยอดของดีของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะเครื่องเซรามิกที่มีชื่อเสียง ครั้งนี้คัดลูกประคบเซรามิกผลิตภัณฑ์ใหม่มูลค่า 150 บาทมาจำหน่าย งานไม้ งานแกะสลักไม้ เครื่องเงิน เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้าพื้นเมือง และการยกระดับออนเซ็นให้เป็นที่รูกจักมากขึ้น

ทั้งนี้งาน Lanna Expo 2019 แบ่งพื้นที่ออกเป็น 10 โซนกิจกรรม ประกอบด้วย โซน Northern Thailand Food Valley จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของภูมิภาค เช่น กาแฟ โซน Lanna Handicraft Festival จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม หัตถอุตสาหกรรม ศิลปหัตถกรรม หัตถศิลป์ร่วมสมัย โซน International การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ โซน Health Fair นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ การบริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย และโซนมหกรรมของดี OTOP & SMEs การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี 4 จังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังพิธีเปิดงาน วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 . มีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินวัยรุ่นชื่อดัง BNK 48 ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในเวลานี้

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน