ข่าวด่วน

สนง.ป้องกันฯโรคที่1เผย เชียงใหม่พบผู้ป่วยหวัดใหญ่สูงสุดในภาคเหนือ รั้งอันดับ3ของประเทศ ชวนฉีดวัคซีนป้องกัน 3สายพันธุ์ ลดความรุนแรงโรค

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายสวาท ชลพล หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 เชียงใหม่ (สคร.1) เปิดเผยว่า ขณะนี้โรคไข้หวัดใหญ่ ถือเป็นโรคอันดับต้นๆ ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ซึ่งเราต้องสื่อสารแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้ป้องกัน เนื่องจากสถานการณ์ของโรคในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 13 มิถุนายน 2562 พบผู้ป่วยรวมทั้งประเทศไทย มากถึง 171,071 คน คิดเป็น 261.47 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิตไปแล้ว 14 คน คิดเป็นอัตราการตายที่ 0.02 ต่อแสนประชากร ผู้เสียชีวิตเป็นสัดส่วนชายต่อหญิงที่ 1 ต่อ 1.03  มากสุดในกลุ่มผู้มีอายุ 25-34 ปี คิดเป็น 13.42% รองลงมาในกลุ่มอายุ 7-9 ปี 13.09%  กลุ่มอายุ 10-14 ปี มีถึง 12.37% ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นคนไทย 95.6% ส่วนมากเป็นเด็กนักเรียน และเด็กๆ จังหวัดที่มีอัตราการป่วยสูงสุดในช่วงนี้ คือ จังหวัดระยอง 840.55ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กรุงเทพฯ 835.48 ต่อประชากรแสนคน และอันดับสาม จังหวัดเชียงใหม่ 726.96 ต่อประชากรแสนคน

นายสวาท กล่าวว่า ในส่วนของภาคเหนือ พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดเป็นอันดับสองรองจากภาคกลาง โดย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีผู้ป่วยมากถึง 23,307 คน  เสียชีวิตแล้ว 3 คน เป็นชาวเชียงใหม่ 2 คน  เชียงราย 1 คน อัตราผู้ป่วยของจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่ามีแนวโน้มที่สูง หากเทียบกับข้อมูลปี 2552 ถือว่าปี 2562 มีอัตราเพิ่มที่สูงขึ้นถึง 2 เท่าตัว ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงรณรงค์เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน ใน 7 กลุ่มเสี่ยงได้ฟรี ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน  2.เด็ก อายุ 6 เดือน-2 ปี  3.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  7 กลุ่มโรค คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด  4.ผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7.โรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก. หรือผู้มีดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตร.ม.

“โดยกลุ่มเสี่ยงขอรับบริการวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2562 สำหรับวัคซีนที่จะให้นี้ สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ ได้ 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ A Michigan (H1N1), A Switzerland (H3N2) และ B Colorado (Victoria lineage)ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ซึ่งถือเป็นสายพันธุ์ที่พบบ่อย”

นายสวาท กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าว สำหรับประชาชน ที่ไม่ใช่ 7 กลุ่มเสี่ยง โดยคิดค่าบริการเพียง 300 บาทต่อคน ถือว่าถูกที่สุดหากต้องไปฉีดตามคลินิกทั่วไป ซึ่งราคาจะอยู่ที่ 500- 1,000 กว่าบาท  เชียงใหม่ สามารถเข้ารับการฉีดในราคา 300 บาทได้ที่ ศูนย์วัณโรค ตรงข้ามร้านหนังสือสุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ ถนนศรีดอนไขย อำเภอเมือง ในเวลา 08.30- 15.00 น. หรือสอบถามไปที่ 053-276364

“การเข้ารับการฉีคซีนป้องกันเช่นนี้ หลังฉีดแล้วไม่ได้หมายความว่าจะไม่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ แต่หากได้รับเชื้อก็จะลดความรุนแรงของโรค คือ ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล และลดการเสียชีวิตลง รวมถึงลดการแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้มากขึ้น ถ้าจะให้ดีที่สุด เราสามารถป้องกันการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ได้ ตามหลักการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ปิด คือ การสวมหน้ากากป้องกันหากอยู่ใกล้ผู้ป่วย , ล้าง คือ การล้างมือด้วยสบู่ เพราะบ้างน้ำเปล่าไม่สามารถปลอดเชื้อได้ , เลี่ยง คือ การหลีกเลี่ยง อยู่ในสถานที่อากาศปิด และ หยุด คือ หากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ควรหยุดงาน เพื่อไม่ไปแพร่เชื้อต่อผู้อื่น และต้องกินร้อนช้อนกลาง เพราะกินของร้อนจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่น” นายสวาท กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน