ข่าวด่วน

‘ม.ล.ปนัดดา’ ห่วงเยาวชนไทยถูกครอบงำ

เมื่อบ่ายวันที่ 18 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร .สุพรรณบุรี และกระทรวงสาธารณสุข เชิญ ..ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ โรงแรมสองพันบุรี .เมือง .สุพรรณบุรี

..ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษ ความว่า เราทุกคนในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน ต้องช่วยกันดูแลหวงแหนลูกหลานด้วยความห่วงใยมีเมตตา อย่าให้คนประเภทขี้โม้คุยโวโอ้อวดเข้ามาครอบงำลูกหลาน คนดีไม่ดีสำคัญยิ่งดูได้ตรงความซื่อสัตย์สุจริต กล่าวคำเท็จ ให้ร้ายผู้อื่น ยกตนข่มท่าน ซึ่งจะบอกถึงวุฒิภาวะของบุคคลได้เป็นอันมาก โรคหลงตัวเอง (Narcissistic Personality Disorder : NPD) ดูจะเป็นปัญหาสำคัญและตัวชี้วัดในเชิงลบอีกตัวหนึ่งในสังคมวันนี้ ที่ผู้ป่วยเองก็ไม่รู้ตัวว่าป่วย การบำบัดรักษาก็ยิ่งยากขึ้นไปใหญ่สำหรับคนกลุ่มนี้ ส่วนคนอีกกลุ่มก็ต้องพึงจดจำ คือ มีกำลังใจแก่กัน สั่งสมความดี มีความอดทน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน