ข่าวด่วน

ชมรมผู้ประกอบการ ‘นวดไทยฯ’เชียงใหม่ร้อง จนท.เร่งตรวจสอบ หลังมีข่าวเสื่อมเสียเผยแพร่ทางโซเชียลฯ

เมื่อเวลา 09.30 . วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางนันทวัน ชุติพงษ์วิเวท ประธานชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนาเชียงใหม่ พร้อมสมาชิกกว่า 20 คน เข้ายื่นหนังสือผ่านนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เภสัชกร พลแก้ว วัชระชัยสุพล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบ กรณีข่าวที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการนวดแผนไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นไปในลักษณะเสื่อมเสียชื่อเสียง ส่งผลต่อภาพพจน์ที่ดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ 

นางนันทวัน กล่าวว่า เราต้องการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อภาพที่เผยแพร่ในโลกโซเชียล และดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ภาพลักษณ์ของการนวดแผนไทยดีขึ้น  เพราะภาพที่เผยแพร่ผลกระทบไม่เพียงตกอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น แต่มีผลถึงการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ รวมไปถึงพนักงานนวดที่ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัว เราอยากให้หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ ช่วยตรวจสอบร้านนวดที่ไม่เข้าเกณฑ์นวดเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะการแต่งกายที่ล่อแหลม ด้วยการปราบปรามอย่างจริงจัง และหากมีข้อร้องเรียนต้องเข้าตรวจสอบจับกุมโดยทันที

เราร้องขอให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทำการตรวจสอบจับกุมและลงโทษผู้เผยแพร่คลิป เนื่องจากทำลายภาพลักษณ์การนวดแผนไทยและทำลายชื่อเสียงของประเทศไทย และเพื่อให้กิจการการนวดแผนไทยเข้าสู่มรดกโลก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรมต้องช่วยกันรณรงค์ให้สถานประกอบการที่ทำธุรกิจกับนักท่องเที่ยวมีจิตสำนึกที่ดี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ต้องตรวจสอบเข้มงวดเรื่องการออกใบอนุญาตสถานประกอบการและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนวดแผนไทยอย่างจริงจัง

นางนันทวัน กล่าวอีกว่า ขอความร่วมมือสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวว่า สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นอย่างไร มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับใด ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว ยังจะช่วยกระตุ้นให้สถานประกอบการที่ยังไม่พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานนวดเพื่อสุขภาพ และหันมาสนใจพัฒนาปรับปุรงร้านให้ดีขึ้น

จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมานาน และประกอบกับรัฐบาลกำลังผลักดันให้การนวดไทยเป็นมรดกโลก ที่ผ่านมาทางชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนาทุ่มเทการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนมาตลอด ทั้งการจัดอบรมสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกของชมรมในด้านต่างๆ การบริการจัดการทั่วไป การบริการจัดการด้านอาคารสถานที่ การอบรมพนักงานในด้านกิริยามารยาท การแต่งกาย และทักษะในการนวดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการนางนันทวัน กล่าว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ต้องฝากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้ช่วยตรวจสอบและกวดขัน เพราะเรากำลังเสนอให้การนวดไทยเป็นมรดกโลก หากมีเรื่องเสียหายก็ไม่ส่งผลดี แต่ที่ผ่านมาการนวดที่ถูกต้องจะมีมาตรฐานรองรับอยู่แล้ว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน