ข่าวด่วน

ม.ล.ปนัดดา แนะ ‘ผู้บริหารสมัยใหม่’ไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น ไม่สร้างความแตกแยกระหว่างคนในชาติ

วังวรดิศ เมื่อบ่ายวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ..ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา และคุณอัมพร ดิศกุล อยุธยา ให้การต้อนรับคณะข้าราชการ และผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หลักสูตรนักปกครองชั้นสูง (นปส.) รุ่นที่ 73 นำโดยผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมวังวรดิศ และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องตามรอยพระยุคลบาท

โดย ..ปนัดดา กล่าวความตอนหนึ่งว่า ผู้บริหารสมัยใหม่ หมายถึง ความรู้รักสามัคคี เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ความมีจริยธรรม ความมีเมตตาธรรม มุ่งมั่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อีกทั้งมีความรู้ความสามารถ แต่หากมีนิสัยชอบใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น พูดจาให้เกิดความเกลียดชัง อิจฉาริษยา ทุจริต คือ ไม่โปร่งใส หนำซ้ำทำอะไรที่ก่อให้เกิดความแบ่งแยก แตกแยก ขัดแย้ง ระหว่างคนในชาติ ขาดความรู้จริงในตรรกะแห่งชีวิตและความเป็นชาติ ประเภทนี้ไม่ใช่ผู้บริหาร ไม่ใช่ยึดมั่นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แต่กลายเป็นเรื่องของคนไม่ดี เป็นเรื่องของโจรผู้ร้าย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน