ข่าวด่วน

ชาวเชียงใหม่แห่บริจาคเลือด วันผู้บริจาคโลหิตโลก ‘World Blood Donor Day 2019’

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก World Blood Donor Day 2019 โดยมีข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ภาคเอกชนและประชาชนชาวเชียงใหม่พร้อมใจกันมาบริจาคเลือดเป็นจำนวนมาก

โดยนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย จัดงานนี้ขึ้น ภายใต้สโลแกน Safe blood for all. โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ มุ่งเน้นให้ผู้คนทั่วโลกได้เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิต และเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำ เพื่อให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ในการจัดหาโลหิต เพื่อจ่ายให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลในอีก 5 จังหวัดภาคเหนือ และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของโลหิตที่ปลอดภัย และเพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตเข้าใจถึงกระบวนการ และความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้ให้และผู้รับ

ขอเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตและประชาชนที่มีสุขภาพดี อายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิต เป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ส่วนผู้ที่เคยบริจาคโลหิต ขอให้เพิ่มความถี่ในการบริจาคทุก 3 เดือน และสามารถบริจาคโลหิตได้จนถึงอายุ 70 ปีนางปัทมา กล่าว

    

ทั้งนี้ภายในงานมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มียอดผู้บริจาคโลหิตสูงสุด กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา นิทรรศการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ฯลฯ และเพื่อเป็นการขอบคุณ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลกเป็นที่ระลึก ซึ่งมีจำนวนจำกัดอีกด้วย

อย่างไรก็ตามวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ เป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก จนได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยา หรือแพทยศาสตร์ ในปี ..1930 ซึ่งในประเทศไทยได้จัดกิจกรรมนี้ครั้งแรกในปี 2547 และได้จัดต่อเนื่องเป็นเวลา 16 ปีแล้ว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน