ข่าวด่วน

‘ม.ล.ปนัดดา’ เตือนเยาวชน คิดดี-มีคุณธรรม นำสู่ความสำเร็จในชีวิต

เมื่อเวลา 10.00 . วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ..ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน และพบปะกับผู้บริหาร กรรมการสงเคราะห์ ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกหลานเยาวชน และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม .กำแพงแสน .นครปฐม

..ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งว่า ความคิดของลูกหลานถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแห่งปฐมบทของการดำรงชีวิต เมื่อคิดดีย่อมที่จะสามารถกระทำสิ่งต่างๆ เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง กอปรด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีความชอบธรรมต่อสิ่งที่คิดและนำสู่การปฏิบัติ เกิดขึ้นทางพฤติกรรมบุคคลที่เรียกว่าธรรมาภิบาลชีวิต โอกาสที่จะหลงทาง หลงผิด หลงลืมตัว ย่อมเกิดขึ้นได้ยากเต็มที

แต่หากเริ่มต้นคิดผิดเสียแล้ว ขาดตกบกพร่องเสียแล้ว ปราศจากหลักธรรมาภิบาล ความสำเร็จในสิ่งดีงามอันเป็นความมุ่งมาดปรารถนาย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ พื้นฐานทางความคิดจากการเรียนการสอนทั้งจากที่บ้านและสถานศึกษาจึงมีความหมายสำคัญที่สุดแก่ลูกหลานทุกคนในวันนี้ ทั้งผู้ให้และผู้รับความรู้..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน