ข่าวด่วน

‘หน้าที่ของคนไทย’ ม.ล.ปนัดดา แนะเยาวชนไทยร่วมกันสร้างเกราะป้องกันตัว ไม่หลงผิด

.. ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน และพบปะสนทนากับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกหลานเยาวชนและการสนทนาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา .คลองโยง .พุทธมณฑล .นครปฐม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

.. ปนัดดา กล่าวความตอนหนึ่งว่า ลูกหลานต้องร่วมกันสร้างเกราะป้องกันตัว ซึ่งหมายถึง ทุกคนต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐาน เช่น มุ่งมั่นเรียนให้จบ กศน. จบสายวิชาชีพ มีงานทำ และเป็นคนดีมีน้ำใจ มีความซื่อตรง จะตำหนิใครสมัยนี้ต้องดูที่ตัวเราเองก่อน ลูกหลานคงติดตามเหตุการณ์ข่าวสารข้างนอกอยู่บ้าง ต้องมีแบบอย่างที่ดี อาจเรียกว่าเป็นไอดอล แต่หากใครพูดจาลบหลู่ดูหมิ่นชาติ ไม่เคารพขนบธรรมเนียมประเพณี สร้างความแบ่งแยกหรือแตกแยกแก่คนในชาติ ย่อมถือว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ อย่าไปลอกเลียนแบบ เราทุกคนร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ สร้างเสริมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่บ้านของเรา จังหวัดของเรา ชาติบ้านเมืองไทยของเรา

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน