โรงพยาบาลสวนดอกจัด รวมพลังแห่งการให้ ‘Safe Blood for all’วันบริจาคโลหิตโลก

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณหน้าห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   (สวนดอก) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันบริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2019) ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เพื่อเป็นการรวมพลังแห่งการให้ครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้คำขวัญ ‘โลหิตปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ – Safe Blood for all’ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ให้และผู้รับบริจาคโลหิตได้มีความปลอดภัย ในการบริจาคโลหิต

โดยมีเยาวชน ประชาชน และผู้มีใจเป็นกุศลเดินทางมาร่วมกิจกรรม อาทิ การบริจาคเลือด การร่วมกเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ในหัวข้อ ‘โรคที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการรับโลหิตเป็นประจำ’ โดย ผศ.นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง อาจารย์ประจำสาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมสันทนาการ และนิทรรศการความรู้เรื่องการบริจาคโลหิตของหมู่โลหิตต่างๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันตามโรงพยาบาลต่างๆ ขาดแคลนโลหิตเพื่อผู้ป่วยจำนวนมาก โดยเฉพาะโลหิตสำหรับสำรองเพื่อผู้ป่วยผ่าตัดฉุกเฉิน ผู้ป่วยโรคร้ายแรงประจำตัว ทางโรงพยาบาลและหน่วยรับบริจาคโลหิตของสถานีกาชาดที่ 10 เชียงใหม่ จึงประกาศขอรับบริจาคโลหิตทุกหมู่เลือดจากประชาชนและผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อเตรียมสำรองไว้ในกรณีต้องใช้ในยามจำเป็น

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน