‘สภากาแฟ’ ณ วังวรดิศ ว่าด้วยเรื่องประเทศไทยมี76จังหวัด

เช้าวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ..ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตำหนักใหญ่วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กล่าวในระหว่างการสนทนากับครูอาจารย์ ข้าราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และลูกหลานเยาวชน ในหัวข้อ : ประเทศไทยมี 76 จังหวัด ไม่ใช่ 77 จังหวัด ว่า ได้สนทนากับนักวิชาการบางท่านมาเล่าสู่กันฟังว่า ถ้าผู้บริหาร ทั้งผู้อยู่ในแวดวงการเมืองและราชการ ยังคงกล่าวผิดเสียเองว่า ประเทศไทยมี 77 จังหวัด ทั้งที่ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินบัญญัติไว้ชัดเจนว่า ประเทศไทยประกอบด้วย 76 จังหวัด .บึงกาฬ เป็นจังหวัดสุดท้ายที่แยกออกไปจาก .หนองคาย

กรุงเทพฯ ไม่ใช่จังหวัด แต่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ (อปท.ในรูปแบบพิเศษ) อาจเปรียบเท่ากับเทศบาลขนาดใหญ่ที่สมควรเรียกผู้บริหารว่า ‘Lord Mayor’ (นายกเทศมนตรี) และเป็นเมืองหลวง (Capital City) ของประเทศไทย เป็นถิ่นพำนักของประชาชนจากทั่วประเทศ ที่เข้ามาศึกษา รับราชการ ดำรงสัมมาชีพ ตั้งถิ่นพำนักอาศัยแห่งใหม่

..ปนัดดา ย้ำว่า ในการขับเคลื่อนระบบการปกครองที่มีระเบียบในการสร้างสรรค์ความเจริญและการพัฒนาที่ยั่งยืน อาจเปรียบเทียบได้กับเรื่องการติดกระดุมเม็ดแรก ถ้าผิดเสียแต่แรก เช่น การกล่าวผิดหรือเข้าใจผิดในปฐมบททางการปกครอง ย่อมจะผิดเรื่อยไป พัฒนาการทางการบริหารจึงไม่ไปไหน ผิดพลาดหมุนเวียนร่ำไป

พูดกันว่าเรื่องซึ่งเป็นพื้นฐานเช่นนี้ สมควรเข้าใจและกล่าวให้ถูกต้องเสียก่อน ถือเป็น ‘Basics’ (พื้นฐาน) คือ ต้องเลิกกล่าวผิดๆ อีกต่อไป อันจะนำไปสู่ความเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่มขึ้น และระบบสามารถขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน