ข่าวด่วน

ชาวเชียงใหม่พร้อมใจ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘สมเด็จพระราชินี’

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

โดยมีนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 41 รูป 

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และทุกภาคส่วน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าจำนวน 4 จุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยทุกภาคส่วน รวมทั้งจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จะร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นสายน้ำสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความสมบูรณ์สวยงามตลอดไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน