ข่าวด่วน

ทอท.นำคณะผู้บริหาร-สื่อมวลชนเชียงใหม่ เยี่ยมชม-แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารท่าอากาศยานนานาชาติดานัง

ที่ห้องประชุมท่าอากาศยานนานาชาติดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายอมรรักษ์ ชุมสาย อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารท่าอากาศยานในหัวข้อการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนกับท่าอากาศยานนานาชาติดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย นาย Le Xuan Tung : Vice Gerneral Director of Airport Corporation of VietNam (ACV), Director of Da Nang International Airport และผู้แทนจากการท่องเที่ยวเวียดนาม รวมทั้งสื่อมวลชนดานังร่วมประชุม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อดังกล่าวแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของท่าอากาศยานทั้งสองแห่ง อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของเวียดนาม และจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประตูที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสองประเทศ

นายอมรรักษ์ ชุมสาย อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชียเจริญเติบโตมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวและการลงทุนทางธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบกับแนวโน้มของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนจากกลุ่มที่เดินทางกับทัวร์ เป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยเริ่มทำงาน หรือผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก ทำให้มีการเชื่อมโยงเส้นทางบินตรงในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น มีการเปิดเส้นทางบินใหม่ๆ หลายเส้นทาง โดยเฉพาะเวียดนามมีเที่ยวบินตรงจากเชียงใหม่ไปเมืองหลักถึงสามเส้นทาง คือ เชียงใหม่ฮานอย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เชียงใหม่โฮจิมินท์ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์  และเชียงใหม่ดานัง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย

สำหรับท่าอากาศยานนานาดานัง เป็นหนึ่งในท่าอากาศยาน ภายใต้การกำกับดูแลของ Airport Corporation of Vietnam (ACV) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารท่าอากาศยานจำนวนทั้งสิ้น 22 แห่ง ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย ACV ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement: SAA) กับ ทอท.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 มีท่าอากาศยานที่มุ่งเน้นในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือภายใต้การบริหารของ ACV จำนวน 4 ท่าอากาศยาน คือ ท่าอากาศยานนานาชาติ เติน เซิน เญิ้ต  ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง และท่าอากาศยานนานาชาติ ฟูก๊วก ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 

ปัจจุบัน ทอท.มีกลุ่มพันธมิตรท่าอากาศยานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับ ทอท.ทั้งสิ้น 13 บริษัท/องค์กร ใน 10 ประเทศ โดยมีท่าอากาศยานระหว่างประเทศอยู่ภายใต้ SAA จำนวน 17 ท่าอากาศยาน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล (Exchange of Information) การดำเนินโครงการร่วมกัน (Joint Work Activities) การตลาดและการส่งเสริมการขายร่วมกัน (Joint Marketing and Promotion) รวมถึงการจัดให้มีการประชุมร่วมกันเป็นประจำ (Regular Meeting)

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน