ข่าวด่วน

เชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อเวลา 13.00 . วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชมพรรษา

โดยในวันดังกล่าวจะมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ ในช่วงเช้า เวลา 07.30 . จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล โดยพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 41 รูป ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และในเวลา 08.30 . พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในเวลา 10.30 . ลานอเนกประสงค์โรงแรมนิ่มซีเส็ง ชุมชนศรีปิงเมือง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และในช่วงเย็น เวลา 19.00 . จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีเหลือง ตามสถานที่และอาคารบ้านเรือน พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ห้องโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2562 โดยประชาชนให้แต่งกายในชุดสุภาพโทนสีเหลืองหรือชุดจิตอาสาพระราชทาน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน