ข่าวด่วน

ม.ล.ปนัดดา พบปะพี่น้อง ปปง. ย้ำแบบอย่างข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เชิญ ..ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่องธรรมาภิบาลในการทำงานของข้าราชการให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บุคลากรในสังกัดสำนักงาน ปปง. ซึ่งเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ .. 2562 โดยกิจกรรมที่ 3 องค์ความรู้ที่ 3 ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง​. เขตปทุมวัน

..ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษบ่ายวันนี้ ความว่าแบบอย่างของผู้ซึ่งเป็นข้าราชการใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร การยึดมั่นระบบเกียรติศักดิ์ (Code of honour) อันรวมถึงการยืนตรงแสดงความเคารพ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อมีการบรรเลงเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี การกระทำอันถือเป็นแบบอย่างของข้าราชการทุกหมู่เหล่า ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ จะก่อให้เกิดความเป็นแบบอย่างแก่กัน สังคมที่มีระเบียบ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน