ข่าวด่วน

หมอยาพื้นบ้านโอด กฎหมาย ‘กัญชา’ยุ่งยาก ผู้ป่วยเชียงใหม่รอรักษาเพียบ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางจันทร์ฉาย เขตสิทธิ์ หมอยาพื้นบ้านเฮือนหมอยา.สันปูเลย .สันกำแพง .เชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของหมอยาพื้นบ้านหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ออกมาโดยกระทรวงสาธารณสุขไม่ยุ่งยาก เพราะการจะเป็นตำรับยาได้ต้องมีสมุนไพร 3 อย่างขึ้นไปอยู่แล้ว และหมอมีประวัติคนไข้ที่รักษาเกิน 100 คน และก็ เชื่อว่าหลักเกณฑ์ที่ทางการออกมาไม่ได้มีปัญหา เพราะทุกอย่างควรมีการตรวจสอบให้ละเอียดทั้งการตรวจสารปนเปื้อนในตัวยาและดินที่ปลูกกัญชา แต่หากพูดในแง่ของกฎหมายมันก็ยุ่งยากเป็นธรรมดากว่าที่ทุกอย่างจะผ่านขั้นตอน เพราะเวลาที่หมอยาพื้นบ้านเสนออะไรเข้าไปเรามักจะถูกกระทรวงสาธารณสุขเบรคตลอด เรียกว่าแทบทุกเรื่อง นั่นอาจเป็นเพราะราคารักษาของหมอยาพื้นบ้านถูกกว่าและสมาชิกที่เป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นมาก

ขณะนี้จึงเป็นเรื่องลำบาก เพราะกลายเป็นว่าหมอยาพื้นบ้านต้องรับรักษาคนไข้แบบใต้ดิน ไม่สามารถเปิดเผยบนดินได้ เราจึงอยากเรียกร้องว่าควรปล่อยให้คนไข้เป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะรักษาแบบไหน โดยจัดอบรมหมอยาพื้นบ้านอย่างจริงจัง เพื่อความถูกต้องในเรื่องขั้นตอนของการรักษาที่ได้ผลจริง เพราะจากข่าวออนไลน์จะเห็นว่ามีคนไข้มีอาการหมดสติ เพราะใช้ยากัญชาเกินขนาด หรือมากเกินไป เป็นอันตรายต่อชีวิต เพราะหากรักษาตามขั้นตอนที่ถูกต้อง คือ ต้องรู้จริง ดูอาการของโรค อายุ เพื่อกำหนดขนาดการให้ยารักษา สังเกตุอาการ เพื่อลดความเสี่ยงของอันตราย เนื่องจากสุขภาพของผู้ป่วยไม่เหมือนกัน เช่นคนสูงวัยเลือดจะหนืด หรือคนป่วยแบบเรื้อรัง ต้องลดตัวยา หรือเพิ่มตัวยา ก็ต้องมีขนาดยาที่ใช้ต่างกัน ไม่ใช่ว่าจะใช้ 5 หยดเหมือนกันได้ หมอพื้นบ้านต้องรู้

Marijuana Cannabis Green Medicine Weed Plant Pot

นางจันทร์ฉาย กล่าวว่า สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีคลินิกรับรักษาโรคด้วยกัญชามาก แถวอำเภอแม่ริม แม่วาง และอีกหลายแห่ง แต่เป็นการแอบรักษาใต้ดินทั้งนั้น เพราะกลัวผิดกฎหมาย แต่มีคนไข้จำนวนมากเข้าคิวรักษาเพราะค่าใช้จ่ายไม่แพง ทางกระทรวงสาธารณสุขต้องเปิดใจยอมรับและเปิดโอกาสให้คนไข้ตัดสินใจ ด้วยการมอบประวัติที่ตรวจว่ามีอาการขั้นไหนอย่างไร เพื่อที่คนไข้จะนำไปให้หมอยาพื้นบ้านได้วิเคราะห์ในการใช้ยากัญชาอย่างถูกต้องเหมาะสมตามอาการ จุดนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว เพราะมีผู้ป่วยรออยู่จำนวนมาก

เท่าที่ทราบวันนี้เชียงใหม่มีการอบรมให้ความรู้หมอยาพื้นบ้านที่คณะเภสัชกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคัดเลือกหมอยาพื้นบ้านจำนวน 30 กว่ารายจาก50 ราย เข้ารับความรู้และขั้นตอนทั้งหมดรวม 9 ชั่วโมง เพื่อให้มีการรับรองที่ถูกต้องออกไปรักษาคนไข้ แต่สิ่งสำคัญคือ หมอยาพื้นบ้านที่รักษาคนไข้ทุกคนควรมีความซื่อตรงด้วยการบอกถึงอันตรายของการรักษาด้วย เพื่อเตรียมการป้องกันนางจันทร์ฉาย กล่าว

ขอบคุณ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ภาพต้นกัญชา 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน