ข่าวด่วน

ฝนหลวงภาคเหนือ เร่ง ‘ก่อเมฆ’เดินหน้าช่วยวิกฤติภัยแล้ง6จังหวัด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ..หนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ แม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแล้วแต่ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยวันนี้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเชียงใหม่ กำหนดแผนบินจำนวน 3 ภารกิจ โดยเครื่องบิน Casa จำนวน 2 ลำ

ภารกิจที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 (การก่อเมฆ) ด้วยสารฝนหลวงสูตร 1 จำนวน 700 กก. โดยเครื่องบิน CASA จำนวน 1 ลำ ที่ระดับ 8,000 ฟุต บริเวณพื้นที่ .พาน.เทิง .เชียงราย ภารกิจที่ 2 ขั้นตอนที่ 1 (การก่อเมฆ) ด้วยสารฝนหลวงสูตร 1 จำนวน 500 กก. โดยเครื่องบิน CASA จำนวน 1 ลำ ที่ระดับ 8,500 ฟุต บริเวณพื้นที่ .แม่ลาน้อย .แม่ฮ่องสอน.แม่แจ่ม .เชียงใหม่ และภารกิจที่ 3 ขั้นตอนที่ 1 (การก่อเมฆ) ด้วยสารฝนหลวงสูตร 1 จำนวน 500 กก. โดยเครื่องบิน CASA จำนวน 1 ลำ ที่ระดับ 9,000 ฟุต บริเวณพื้นที่ .ดอยหล่อ.แม่วาง .เชียงใหม่ พื้นที่เป้าหมายคือ พื้นที่การเกษตร .ดอยหล่อ และ .แม่แจ่ม  .เชียงใหม่ .แม่ลาน้อย .แม่ฮ่องสอน และ .เมืองเชียงราย .เวียงชัย .พญาเม็งราย .พาน .ขุนตาล .เทิง .เชียงราย พื้นที่ลุ่มรับน้ำพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยช้าง .เชียงของ .เชียงราย และอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก .เทิง .เชียงราย

ส่วนหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลก ..หนึ่งหทัย กล่าวว่า มีแผนบิน จำนวน 1 ภารกิจ โดยเครื่องบิน CASA จำนวน 1 ลำ ภารกิจที่ 1 ขั้นตอนที่ 2  ด้วยสารสูตร 1+8 จำนวน 500+500  กก. ที่ระดับ 7,000/7,500 ฟุต บริเวณ .ศรีสำโรง .สุโขทัย ถึง .เมือง .พิษณุโลก เป้าหมายบริเวณพื้นที่การเกษตร .พรหมพิราม .วัดโบสถ์ . พิษณุโลก และ .พิชัย .อุตรดิตถ์

ขอบคุณ Peace Peace ภาพเครื่องบิน CASA

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน