‘ม.ล.ปนัดดา’ มองย้อนอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบัน และก้าวสู่อนาคต สัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ..ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมงานครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยมาเลเซีย ‘Selamat Swasdee’ และการเสวนาทางวิชาการความสัมพันธ์ไทยมาเลเซีย : มองย้อนอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบัน และก้าวสู่อนาคต ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

..ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการสัมมนา ความว่าสัมพันธภาพที่ถือว่าเป็นพิเศษยิ่งของคนไทยที่จารึกจดจำได้เสมอมา คือ การที่นายกรัฐมนตรีท่านแรกของมาเลเซีย ตนกู อับดุล ระฮ์มัน มีมารดาเป็นสุภาพสตรีชาวไทย นามว่า คุณหญิงเนื่อง บิดาของข้าพเจ้า (หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล อดีตเอกอัครราชทูต กรุงกัวลาลัมเปอร์) เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ตรัสชมคุณหญิงเนื่อง ว่าเป็นกุลสตรีศรีสวัสดิ์ ท่านดูแลบุตรชายได้อย่างงดงาม ให้มีความรักประเทศไทย และเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสุดพรรณนา นายกรัฐมนตรีมาเลเซียท่านนี้เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ที่ท่านภาคภูมิใจตลอดอายุขัย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน