ข่าวด่วน

ผลไม่เป็นทางการจาก กกต.เชียงใหม่ เลือกตั้งใหม่ เขต8 ‘อนาคตใหม่’ ชนะท่วมท้น 75,891 คะแนน

เวลา 00.53 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผอ.กกต.เชียงใหม่ เปิดเผย ผลการรวมคะแนน การเลือกตั้ง ส.ส.เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่(ใหม่) 26 พ.ค.62 (อย่างไม่เป็นทางการ) ซึ่งเขต8 ประกอบด้วยพื้นที่ อำเภอสันป่าตอง จอมทอง แม่วาง และดอยหล่อ

ผลการรวมคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) พบว่า ผู้มีคะแนนการเลือกตั้งสูงสุดอันดับ1 คือ นางสาวศรีนวล บุญลือ หมายเลข9 จากพรรคอนาคตไทย ได้ 75,891 คะแนน

อันดับ2 นายนเรศ ธำรงทิพยคุณ หมายเลข4 จากพรรคพลังประชารัฐ ได้ 27,861 คะแนน  อันดับ3 นายวชิรวิทย์ หลวงมณีวรรณ์ หมายเลข17 จากพรรคภราดรภาพ ได้ 2,772 คะแนน

จากจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 163,343 คน มีผู้ออกมาใช้สิทธิ 127,832 คน คิดเป็น 78.26% บัตรเสีย 6,916 ใบ คิดเป็น 5.41% บัตรไม่เลือกผู้สมัครใด (VOTE NO) 1,280 ใบ คิดเป็น 1%

ทั้งนี้เขตเลือกตั้งที่ 8 มีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 377 หน่วย ในครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีผู้มาใช้สิทธิ 144,271 คิดเป็น 88.06% โดยครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งใหม่หลังจาก กกต.ประกาศแจกให้ใบส้ม นายสรุพล เกียรติไชยากร จากพรรคเพื่อไทย อดีต ส.ส.เชียงใหม่ 7 สมัย ซึ่งได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่ง 52,165 คะแนน กรณีมีหลักฐานการถวายปัจจัยให้กับพระรูปหนึ่งจำนวน 2,000 บาท เป็นค่าเทียนพรรษา ส่วนผู้ที่ได้คะแนนตามมาคือ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ พรรคพลังประชารัฐ 39,221 คะแนน นางศรีนวล บุญลือ พรรคอนาคตใหม่ 29,556 คะแนน และ น.ส.วรณัน อ้มท้วม พรรคประชาธิปัตย์ 2,508

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน