ผอ.กกต.ประชุมจนท.ป้องกันความผิดพลาดการนับคะแนน ‘เลือกตั้งเขต8’เชียงใหม่ คาดหน่วยไกลสุดส่งคะแนนไม่เกิน22.00น.

เมื่อเวลา 15.00 . วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ .เชียงใหม่ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่นับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (..) .เชียงใหม่  (ใหม่) เขตเลือกตั้งที่ 8  .ดอยหล่อ เพื่อวางแผนป้องกันความผิดพลาดตามนโยบายของนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง โดยเน้นการนับคะแนนซ้ำด้วยการตรวจทานด้วยลายมือในกระดาษข้อมูลอีกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ กกต.เน้นย้ำ เพื่อป้องกันความผิดพลาด

โดยนายเกรียงไกร กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ผ่านการลงคะแนนของประชาชนใน 4 อำเภอ คือ สันป่าตอง แม่วาง ดอยหล่อ และจอมทอง ไปแล้วกว่าครึ่งทาง คงเหลือเวลาอีก 2 ชั่วโมงที่จะมีการปิดหีบลงคะแนน เบื้องต้นจากการสุ่มถามเจ้าหน้าที่ กกต. และเจ้าหน้าที่อำเภอตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ เมื่อประมาณ 13.00 . มีประชาชนออกมาใช้สิทธิแล้วเกินกว่า 50% และคงจะทยอยออกเลือกตั้งกันอยู่ ส่วนความผิดปกติและความไม่สงบเรียบร้อยนั้น เบื้องต้นไม่มีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยดี รวมทั้งสภาพอากาศเป็นใจทั้ง 4 อำเภอ ไม่มีฝนฟ้าและพายุ

หน่วยที่น่าห่วงและไกลสุดคือ .แม่วิน .แม่วาง เพราะอยู่ขอบชายแดน และบ้านแปะ .จอมทอง น่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง มาส่งผลคะแนนที่อำเภอ หน่วยสุดท้ายคงมาถึงไม่เกิน 22.00 . จากนั้นอำเภอจะใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้อง บันทึกผลคะแนนรวมของอำเภออย่างละเอียด น่าจะแล้วเสร็จประมาณ 23.00 . ถึง 01.00 . จากนั้น 4 อำเภอจะส่งผลคะแนนไปที่ กกต.เขต เพื่อตรวจสอบผลคะแนนไม่น่าเกิน 02.00 . ก็จะเสร็จเรียบร้อย

ทั้งนี้เขตเลือกตั้งที่ 8 .เชียงใหม่ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 163,833 คน จากจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 377 หน่วย โดยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีผู้มาใช้สิทธิ 144,271 คิดเป็น 88.06% ถือเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน