ข่าวด่วน

ผู้ว่าฯเชียงใหม่นำปชช.ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ‘เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ’ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ-เพิ่มความชุ่มชื้น พื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย ตำบลสุเทพ .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย และปลูกจิตสำนึกให้คนไทยรู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะมีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกัน 

โดยมีตัวแทนชุมชนจาก 10 ตำบลในพื้นที่ .เมืองเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 33 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมนำแนวพระราชปณิธานจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำดอยสุเทพ โดยการทำให้ฝายกลับมาทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย โดยดำเนินการขุดลอกตะกอนจากฝายต้นน้ำลำธารแบบกึ่งถาวร จำนวน 26 แห่ง ซึ่งขุดลอกเสร็จแล้วบางส่วน และในวันนี้ทำการขุดลอก จำนวน 10 แห่ง และหลังจากนี้จะทยอยซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน จำนวน 720 แห่ง เพื่อให้ฝายต้นน้ำลำธาร สามารถกลับมาทำหน้าที่กักเก็บตะกอน ชะลอการไหลของน้ำและสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าได้อีกครั้ง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน