เชียงใหม่ประกอบพิธีบวงสรวง-ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เชิญปชช.ร่วมพิธีเปิดงาน ‘มหรสพสมโภช’เย็นนี้

เมื่อเวลา 09.09 . วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเปิดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปร่วมพิธี

โดยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ และจะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกรุงเทพมหนครในช่วงเย็นวันนี้ ด้วยการแสดงมหกรรมกลองมิ่งมงคลชัย เทิดไท้องค์ราชา การฟ้อนเล็บ เฉลิมพระเกียรติ จากนักแสดงฟ้อนเล็บจากทุกภาคส่วน จำนวน 2,495 คน รวมทั้งการแสดงฟ้อนราชสำนักล้านนาในชุดต่างๆ อาทิ การฟ้อนเทิดไท้องค์ราชัน ฟ้อนม่านมุยเชียงตา ฟ้อนโยคีถวายไฟ ระบำซอ ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนน้อยใจยา และการฟ้อนม่านแม่เล้ ซึ่งล้วนเป็นศิลปะการแสดงแบบล้านนาที่หาชมได้ยาก

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 26 พฤษภาคม และวันที่ 28 พฤษภาคม ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ จะได้รับชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก พร้อมการแสดงที่น่าสนใจมากมายตลอด 7 วัน อาทิ มหกรรมกลองและศิลปล้านนา การแสดงวงดนตรีจิตอาสา 904  ละครพื้นบ้านล้านนา วงดนตรีสากลจากมหาวิยาลัยต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ดนตรีล้านนามหาดุริยางค์ การแสดงพื้นเมืองร่วมสมัย และนาฏศิลป์ไทย

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมชมมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอด 7 วัน ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 . ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน