ข่าวด่วน

เชียงใหม่เตรียมจัดประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล ประจำปี 62 ระหว่าง 30 พค.- 6 มิย.62 ที่วัดเจดีย์หลวงฯ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชิตชัย เกลอดู นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการเตรียมจัดงานประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล(หลักเมือง) เชียงใหม่ ประจำปี 2562 ว่า ประเพณีใส่ขันดอกฯ ปีนี้จะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม -6 มิถุนายน 2562 ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เช่นกับทุกปี แต่ปีนี้จะมีความแตกต่างจากปีก่อนๆ คือ จะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10เพิ่มเข้ามา

ในวันแรก วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ซึ่งถือเป็นวันเข้าอินทขิล ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน8 เหนือ จะมีการทำบุญวันเข้าอินทขิล จะเริ่มในเวลา 09.09 น. มีพิธีอาราธนาพระเจ้าฝนแสนห่า ประดิษฐานบนรถบุษบกศรีเชียงใหม่ จากวัดช่างแต้มไปยังวัด เจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่

เวลา 13.30น. คณะข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาลฯ ศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อมกัน ณ วัดเจดีย์หลวงฯ จากนั้นเวลา 14.09 น. จะเป็นพิธีเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า พร้อมเครื่องบูชาเสาอินทขิล ออกจากวัดเจดีย์หลวงฯ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระปกเกล้า ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เลี้ยวขวาไปตามถนนราชวิถี เข้าสู่ถนนช้างม่อย ถนนช้างม่อยตัดใหม่ ถนนท่าแพ ถนนราชดำเนิน ถึงสี่แยกกลางเวียง เลี้ยวซ้ายตามถนนพระปกเกล้า เข้าสู่วัดเจดีย์หลวง ซึ่งปีนี้จะมีขบวนจากชุมชนและหน่วยงานร่วมประมาณ 14 ขบวน ได้แก่ขบวนสภาวัฒนธรรม จากอำเภอต่างๆเข้าร่วม ฯลฯ

นายพิชิตชัย กล่าวว่า ต่อมาเวลา 16.00 น. จะมีพิธีเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล โดยมี นายศุภขัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดงาน ลั่นฆ้องชัย จุดธูปเทียนบูชาและสรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า และนำประขาชนใส่ขันดอกบูชาเสาอินขิล จากนั้น 17.30น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์พื้นเมืองถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ณ วิหารอินทขิล มีพระสงฆ์ 99 รูปเจริญพระพุทธมนต์พื้นเมือง บริเวณลานพระสิหารเสาอินทขิล เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เวลา 20.00น.เป็นต้นไป จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งการแสดงพื้นบ้านนี้จะมีทุกวันของการจัดงาน

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น. จะมีการแสดงมหกรรมกลองสะบัดชัยมหามงคล เพื่อสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เวลา 19.30 น.เป็นต้นไปจะเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ส่วนวันที่ 3-5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ศรัทธา ประชาชนใส่ขันดอก สรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า ใส่บาตร 108 ปิดทองพระประจำวันเกิด ไหว้พระพุทธอัฏฐารส บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ในพระวิหารเสาอินทขิล เวลา 19.30 น.เป็นต้นไปจะเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำเดือน 9 เหนือ เป็นวันทำบุญออกอินทขิล เวลา 09.30 น. ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชารัตนตรัย พระสงฆ์ 108 รูป เจริญพระพุทธมนต์ 10.00 น. ถวายไทยทาน ถวายภัตตาหารเพล เวลา 13.09 น. พิธีอาราธนาอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า ประดิษฐาน ณ รถบุษบกศรีเชียงใหม่ จากวัดเจดีย์หลวงฯ สู่วัดช่างแต้ม เป็นอันเสร็จพิธี ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่จะไปร่วมงานขอให้แต่งกาย ชุดขาวปฏิบัติธรรม ชุดพื้นเมือง ชุดสุภาพ โทนสีอ่อน เหลือง ฟ้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุว่า พิ
ธีบูชาเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง ซึ่งชาวเชียงใหม่เชื่อว่าเป็นเสาหลักที่สร้างความมั่นคง การอยู่ดีมีสุขให้คนเชียงใหม่ อินทขิลหรือเรียกว่า เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่ทราบดีว่า ทุกๆ ปีจะต้องมีพิธีสักการะบูชาเสาอินทขิล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ให้แก่ชาวบ้านชาวเมืองรวมทั้งผู้ที่ทำเกี่ยวกับเกษตรโดยการเพาะปลูก โดยงานดังกล่าวได้อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่าอันเป็นพระพุทธรูปที่บันดาลให้ฝนตกมาเป็นประธานในขบวนแห่และมีการสวดคาถาอินทขิลของหมู่สงฆ์ด้วย ชาวเชียงใหม่จะทำพิธีบูชาอินทขิลในตอนปลายเดือน 8 ต่อเดือน 9 หรือระหว่างเดือนพฤษภาคมต่อเดือนมิถุนายน โดยเริ่มในวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 เรียกว่า วันเข้าอินทขิล การเข้าอินทขิลจะมีไปจนถึงในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเป็นวันออกอินทขิล จึงเรียกว่า เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน