ข่าวด่วน

ม.ล.ปนัดดา ยกคำสอนบรรพชน ‘พรวดพราด’สอนใจเยาวชนไทย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ..ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษแก่ลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยอธิบายคำว่าพรวดพราดมีความหมายถึง อาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง เช่น วิ่งพรวดพราด เปิดประตูพรวดพราดเข้ามาในห้องประชุม พูดจาไม่คิด ผลีผลาม ขาดความยับยั้งชั่งใจ กลายเป็นทะลึ่งตึงตัง ทะเยอทะยานชนิดสุดโต่ง ไม่รู้จักการสำรวจตรวจตราตนเองให้รอบคอบ

บรรพชนท่านสอนไว้ชัดว่าให้รู้จักตักนํ้าใส่กระโหลกชะโงกดูเงาซึ่งหาใช่เป็นคำตำหนิติเตียน แต่หมายถึง ให้รู้จักความพอดีพอเหมาะ เจียมเนื้อเจียมตัว อะไรๆ ย่อมจะเกิดความเรียบร้อย ไม่วู่วาม ไม่หลงทาง ไม่ตีโพยตีพาย ไม่จับแพะชนแกะ ไม่กระทำความผิดพลาดแม้เรื่องเล็กน้อย..ปนัดดา

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน