ข่าวด่วน

เชียงใหม่อัญเชิญ ‘น้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน’ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อค่ำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานถวายเครื่องสักการะครูบาศรีวิชัย ในพิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ พุทธศักราช 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน นักเรียน และนักศึกษาร่วมพิธี พร้อมเดินเท้าขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นจำนวนมาก

โดยในปีนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงถวายสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานผ้าไตรจำนวน 10 ไตร แด่พระเถระชั้นผู้ใหญ่

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีขบวนอัญเชิญน้ำสรงผ้าไตรพระราชทาน ออกจากลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ขึ้นรถบุษบกมุ่งหน้าขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เพื่อร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย พร้อมอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไปประดิษฐาน มณฑปข่วงฆ้องมงคลดอยสุเทพ

หลังจากนั้นในช่วงเช้าพรุ่งนี้ (18 พฤษภาคม) ซึ่งตรงกับวันวิสขาบูชา เมื่อขบวนรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานขึ้นถึงหน้าบันไดนาค วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เวลา 06.30 . พระสงฆ์ จำนวน 65 รูป ออกบิณฑบาตร โดยจะเดินเท้าลงมาจากบันไดนาค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ซึ่งพิธีการถวายน้ำสรงพระราชทาน จะมีขึ้นในเวลา 17.00 . โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายผ้าไตรพระราชทานแด่พระเถระ และเวียนเทียนประทักษิณรอบพระบรมธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา

จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันสืบสานประเพณี และร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยทั่วกัน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน