ชาวเชียงใหม่กว่า2,000คนเตรียมฟ้อนเล็บ แสดงโขนถวายพระพร ‘มหรสพสมโภช’โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อเวลา 10.00 .​วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวการเตรียมจัดการแสดงการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย ผศ.สมภพ เพ็ญจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดการแสดงมหรสพสมโภชรวม 7 วัน เพื่อความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติสูงสุด ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ในฐานะเมืองสำคัญเป็นอันดับสองของประเทศ โดยมี 3 ประเด็นหลัก คือ การแสดงโขน ซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่ในอดีตจะจัดขึ้นในโอกาสพิเศษที่เป็นมงคลเช่นพระรามขึ้นครองเมือง ครั้งนี้วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จัดแสดงโขนพระบารมีมิ่งฟ้า รามาวตารตอนนารายณ์ปราบนนทก ในวันที่ 26 และ 28 พฤษภาคม 2562 

ส่วนประเด็นที่ 2 คือ ความร่วมมือของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะมาร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคล และประเด็นที่ 3 คือ เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ โดยผู้เข้าร่วมแสดงทุกคนจะได้รับการจารึกชื่อไว้ในหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งในที่ 22 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันแรกที่มีพิธีเปิดนั้นจะมีการฟ้อนเล็บที่มีจำนวนนักแสดงมากที่สุดกว่า 2,000 คน ทั้งจากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 4 เหล่าทัพ ข้าราชการ ประชาชน โดยผู้แสดงจะลงท้ายด้วยเลข 69 ซึ่งเป็นพระชนมมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผศ.สมภพ กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากการฟ้อนเล็บ โขน จะมีการแสดงราชสำนักล้านนา มหกรรมกลองล้านนา การแสดงวงดนตรีจิตอาสา 904 ละครพื้นบ้านล้านนา วงดนตรีสากลจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่ ดนตรีล้านนามหาดุริยางค์ ที่จะเป็นการรวบรวมวงโยธวาทิตมือรางวัลระดับโลกและระดับชาติจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่มาร่วมประชันความยิ่งใหญ่ การแสดงพื้นเมืองร่วมสมัย และนาฏศิลปไทย เชื่อว่าจะประทับใจประชาชนที่ได้รับชมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดแถลงข่าวเพื่อสรุปการจัดงานมหรสพสมโภชโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นี้

ส่วนนายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่จัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ประการ คือ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โดยเลือกคลองแม่ข่าในฐานะ 7 ไชยมงคลของการสร้างเมืองเชียงใหม่สมัยพญามังราย และจะขยายผลไปยังคลองแม่คาว

ส่วนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เลือก เส้นทางถนนราชพฤกษ์ ระยะทาง 3 กิโลเมตร เพราะเป็นเส้นทางเข้าสู่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสวน มีสถาปัตยกรรมล้านนาที่วิจิตรงดงาม และเป็นเส้นทางสู่วัดพระธาตุดอยคำวัดสำคัญอายุกว่า 1,300 ปี และโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เลือก สวนสาธารณะบนถนนเจริญประเทศ ซึ่งดำเนินแล้วเสร็จพอดี

นายชูชีพ กล่าวว่า นอกจากนี้ในระดับอำเภอก็จะมีการดำเนินการใน 3 โครงการดังกล่าวด้วยเช่นกัน คือ 31 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง 25 โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และโครงการเพิ่มสวนหย่อม  211 แห่ง โดยเน้นความยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน