ภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบ ‘ทะเลสาปดอยเต่า’แห้งขอด

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ภาวะภัยแล้วเริ่มส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ทะเลสาปดอยเต่า .ดอยเต่า สถานการณ์น้ำได้ลดระดับลงจนถึงขั้นแห้งขอดแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่หนักที่สุดในรอบปี

โดยนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาปดอยเต่า .ดอยเต่า .เชียงใหม่ ระดับน้ำจะค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ จากการใช้น้ำในพื้นที่ตอนล่างของเขื่อนภูมิพล จนเรือนแพเกยตื้น เพราะเขื่อนภูมิพลจะส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรด้านล่าง ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมานานกว่า 4-5 ปี แล้ว ประกอบกับพื้นที่ตอนล่างเขื่อนภูมิพลมีการใช้น้ำปลูกข้าวนาปรังเกินแผนที่กำหนด จำเป็นที่จะต้องปล่อยน้ำจากเขื่อนลงไป จึงทำให้ปริมาณน้ำในทะเลสาปดอยเต่า ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนภูมิพลลดลงตามลำดับ จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เป็นเหตุการณ์ในพื้นที่นี้มานานหลายปี แหล่งน้ำตามธรรมชาติเช่นแม่น้ำปิงที่ไหลลงเขื่อนช่วงฤดูแล้งมีปริมาณน้อย จึงได้รับผลกระทบเพราะอยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน

อย่างไรก็ตาม นายเกื้อกูล กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในเขตอำเภอดอยเต่าขณะนี้ เนื่องจากฝนทิ้งช่วงทำให้ผลผลิตเกษตร โดยเฉพาะลำไยของราษฎรได้รับความเสียหาย เบื้องต้นราษฎรบ้านแม่ตูบ บ้านแม่บวนเหนือ บ้านแม่บวนใต้ และบ้านโป่งโค้ง ได้รับความเสียหาย จำนวน 70 ราย พื้นที่ประมาณ 200 ไร่ เบื้องต้นอำเภอดอยเต่าได้ดำเนินการประกาศภัยแล้งแล้ว โดยอยู่ระหว่างประสานเรื่องเอกสารไปยังจังหวัดเพื่อประกาศภัยแล้งต่อไป โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นอกพื้นที่ชลประทาน ซึ่งปัจจุบันแหล่งน้ำในพื้นที่ได้แห้งขอดจึงทำให้ราษฏร์ได้รับความเดือดร้อน โดยบ้านแม่ตูบ มีอ่างเก็บน้ำผาจ้อ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริขนาดเล็ก ซึ่งช่วยเหลือบ้านแม่ตูบได้บางส่วน บ้านแม่บวนเหนือและบ้านแม่บวนใต้ มีโครงการฝายทดน้ำจนาดเล็กสนับสนุน แต่ปัจจุบันปริมาณน้ำเริ่มแห้งขอด ส่วนบ้านโป่งโค้งไม่มีโครงการชลประทานสนับสนุน

ทั้งนี้สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า ปัจจุบันมีปริมาณ 14.7400 ล้าน ลบ.. คิดเป็น 37.80% สามารถช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรที่อยู่ในเขตชลประทานได้อยู่

ทางด้านนายปกรณ์ ภูดอนตอง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าเดื่อ .ดอยเต่า เปิดเผยว่า ตนเป็นชาวบ้านอยู่ในชุมชนรอบทะเลสาป หมู่ 6 .ท่าเดื่อ ขณะนี้พบว่าน้ำในทะเลสาปดอยเต่า ได้ลดระดับลงไปเป็นอย่างมากจากเดิมที่เคยปริ่มขอบอ่าง ตอนนี้ระดับน้ำลดห่างจากขอบอ่างลงไปมากกว่า 10 กิโลเมตร แพของชาวบ้านที่เคยให้บริการนักท่องเที่ยว โดยใช้เรือเล็กลากไปอยู่กลางทะเลสาป ตอนนี้อยู่ในสภาพแพติดบก ยังให้บริการนักท่องเที่ยวได้ แต่ต้องลงไปลึกกว่าเดิม ตอนนี้มีอยู่เพียง 3 รายเท่านั้น

ปีนี้แล้งกว่าปีที่แล้ว เพราะน้ำต้นทุนที่เคยปล่อยเข้าเขื่อนภูมิพลมีไม่มาก เทียบกับปีที่ผ่านๆ มา ระดับน้ำต้นทุนลดลงไปมากกว่า 50%  น้ำแห้งและตอนนี้กระทบมาก ทั้งการท่องเที่ยว การเกษตร โดยเฉพาะสวนลำไยที่ตอนนี้มีล้มตายไปมาก ส่วนที่เหลือก็คือกลุ่มชาวบ้านที่มีบ่อน้ำบาดาลใต้ดินเป็นบ่อน้ำลึก  ส่วนที่ไม่มีนั้นลำบาก เพราะต้องพึ่งการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าเข้าไปยังสวนลำไย ในส่วนของปลาก็จะสูญพันธ์ เพราะน้ำแห้งคนแห่จับกันมาก กลุ่มที่เลี้ยงวัวควายก็มีน้ำไม่พอให้สัตว์เลี้ยงกินนายปกรณ์ กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน