ข่าวด่วน

เชียงใหม่ประชุมเตรียมพร้อม จัด ‘มหรสพสมโภช’เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือและเตรียมการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลในระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่ และจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562

อย่างไรก็ตามในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จะมีพิธีเปิดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด ในเวลา 18.30 . โดยการถ่ายทอดสัญญานจากส่วนกลาง ซึ่งตามกำหนดการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกันทั่วประเทศ

หลังจากนั้นวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงถวายพระพรในพิธีเปิดฟ้อนเล็บ’ 690 คน โดยมีการแสดงบนเวทีตลอด 7 วัน ตั้งแต่เวลา 18.30 – 21.00 . อาทิ ฟ้อนราชสำนักล้านนา ประกอบด้วย การแสดงชุดเทิดไท้องค์ราชันย์ ฟ้อนมานมุ่ยเชียงตา ฟ้อนโยคีถวายไฟ ฟ้อนน้อยไจยา ระบำซอ วงดนตรีจิตอาสา 904 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 150 คน วงดนตรีสากลวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ มหกรรมล้านนามหาดุริยางค์ วงเครื่องสายสะล้อ ซอ ซึง หนังใหญ่ การแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุด เฉลิมราชย์จักรีวงศ์ องค์รามาตาร การแสดงศิลปะราชสำนัก การบรรเลงประกอบการแสดงชุดต่างๆ อาทิ อรุณเบิกฟ้าห้าเชียง ฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เป็นต้น   

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน