ข่าวด่วน

เชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ’ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณสนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เนื่องในโอกาสมาหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยรับชมผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย มีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีจำนวนมาก

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ตั้งโต๊ะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าเขียนข้อความถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการออกโรงครัวพระราชทาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จุดบริการน้ำดื่มและอาหารตลอดทั้งวันในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน