ข่าวด่วน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯหวังเยาวชนพัฒนาตนเอง เพื่อความยั่งยืนของชาติ

..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าอำลา และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษครั้งส่งท้าย เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

ผมได้รับชมการแสดงอันเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยในวันนี้ ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มีความภูมิใจ มีความยินดีที่ลูกหลานเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเอง ปรับปรุงแก้ไขจากการกระทำผิดที่เป็นการหลงทางเพราะปัญหาสังคมอันมากมายและการขาดแบบอย่าง (Role Model) มาสู่การกระทำสิ่งที่ชอบด้วยกฎระเบียบทางอารยสังคมและเดินได้ถูกทาง ความปรารถนาดีข้อนี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนมีความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นและเป็นความยั่งยืน..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน