ข่าวด่วน

‘เชียงใหม่’ ทำพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด ครอบครัวของผู้เข้าร่วมอุปสมบท และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

ทั้งนี้การจัดพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 64 คน ซึ่งในวันพรุ่งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ และไปปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติตามหลักสูตร

  

อย่างไรก็ตามคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งวัดไทยในต่างประเทศ โดยจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ  ทั่วประเทศ จำนวน 6,810 รูป ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน นอกจากนี้ ยังจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จัดปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 7 วัน หรือระยะเวลาตามความเหมาะสม

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน