ข่าวด่วน

พ้นช่วงห้ามเผา  จ่อประกาศมาตรการ “เมืองเชียงใหม่ปลอดภัยด้านฝุ่นละออง” เผยมีพื้นที่เกษตรรอการชิงเผาอีก 1.2 แสนไร่

วันที่ 1 เมษายน 2562  นายสรัชชา สุริยกุล อยุธยา ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่  กล่าวว่า  วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่จะประกาศมาตรการเมืองเชียงใหม่ปลอดภัยด้านฝุ่นละอองเพื่อดำเนินมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันต่อเนื่องไปถึงปีหน้า โดยมีแผนที่ต้องจัดทำ ในการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรจำนวน 2 ล้านไร่ทั้งหมดในจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพในปีต่อไป

ถึงตอนนี้มีข่าวดีว่า หลังจบช่วงที่เชียงใหม่ประกาศห้ามเผา (1 มีนาคม – 30 เมษายน 62)  พบว่า วันที่ 1 พฤษภาคม   ซึ่งพ้นช่วงของการห้ามเผาเป็นวันแรก เราพบว่า ค่าจุดความร้อนจากไฟป่าของเชียงใหม่ในปีนี้มีเพียง 48 จุด จากปีก่อนที่วันแรกหลังพ้นช่วงห้ามเผาจะมีไฟป่ามากถึง 500 กว่าจุด

ปีนี้อากาศสดชื่น วันสิ้นสุดช่วงของการเลิกเผา แต่ยังมีพื้นที่เกษตรที่ต้องชิงเผาอีก 1.2 แสนไร่ ในเขต 23 อำเภอ มาตรการแรกหลังจบช่วงหน้าชิงเผา เป็นเรื่องน่ายินดีคือ หลายอำเภอแจ้งมาว่าจะไม่เผา แล้วได้เปลี่ยนเป็นนำเศษวัสดุจากการเกษตรที่รอเผา ไปใช้ทำปุ๋ย และทำพลังงานอัดแห้งแทน  ได้แก่ ที่อำเภอสารภี ตอนนี้เหลือพื้นที่เกษตรที่รอชิงเผา 200 กว่าไร่ เป็นเพียงกิ่งไม้ ใบไม้ และต้นลำไย ซึ่งทางอำเภอเมือง ได้เสนอขอรับซื้อให้ราคากิโลกรัมละ 5 บาท เพื่อนำไปทำปุ๋ยและเชื้อเพลิงพลังงานอัดแท่งทั้งหมด  เช่นเดียวกับพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา และเชียงดาว ซึ่งจะใช้แนวทางเดียวกันนี้ ถือว่าได้รับชื่นชมเป็นอย่างดีในการจัดการต่อจากนี้

นายสรัชชา กล่าวอีกว่า   มาตรการที่2 คือศูนย์เซฟตี้โซน หรือพื้นที่ปลอดฝุ่น ที่ทางจังหวัดได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งไว้ 300 กว่าแห่งในช่วงที่เกิดวิกฤต จะต้องดำเนินการต่อให้เป็นศูนย์ถาวร ซึ่งได้จัดตั้งไว้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เทศบาลตำบล และศูนย์เด็กเล็ก มาตรการที่3 ให้ชุมชนสามารถเข้าถึงเครื่องมือในการดูแลป้องกันตัว ทั้งการใช้หน้ากากอนามัย และ การติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นควัน  ซึ่งจะติดตั้งไปทุกโรงเรียน ทุกโรงพยาบาล ในระดับอำเภอ และฤดูฝนนี้เราจะร่วมกันปลูกต้นไม้ให้มาก

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน