ข่าวด่วน

Cape & Kantary-มูลนิธิเด็กโสสะ จัดกิจกรรม ‘สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีครอบครัวเดียวกัน ปีที่ 10’

Cape & Kantary ร่วมกับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม ‘สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีครอบครัวเดียวกัน ปีที่ 10’ โดยนายเศรษฐพงศ์ วรรธนกุล ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแคนทารีฮิลส์เป็นตัวแทน ในเครือ Cape & Kantary ให้การต้อนรับพร้อมร่วมกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับเด็กๆและจัดงานสันทนากร ให้แก่น้องๆ ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารีฮิลส์เชียงใหม่ เมื่อเร็วนี้ สร้างความสนุกสนานครื้นเครงเป็นอย่างมาก

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน