ผู้ว่าฯเชียงใหม่วางพวงมาลา ถวายราชสักการะ ‘สมเด็จพระนเรศวรมหาราช’เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ถวายความจงรักภักดี-รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อเวลา 09.00 . วันที่ 25 เมษายน 2562 ที่บริเวณสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นนักรบผู้กล้าหาญและยิ่งใหญ่ ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทยและทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยคงอยู่สถาพรจนถึงทุกวันนี้ 

                 

โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก                                         

                     

ทั้งนี้พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชาชานุสรณ์ ที่อำเภอเชียงดาว ประชาชนเมืองงายและชาวเชียงใหม่ร่วมกันก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2508 ในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นเส้นทางที่พระองค์กรีฑาทัพและพักแรม ก่อนเข้าทำศึกกับพระเจ้าอังวะ เมื่อปีมะเส็ง พุทธศักราช 2148  ก่อนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะทรงประชวรเป็นฝีละลอกขึ้นที่พระพักตร์จนกลายเป็นพิษ และเสด็จสวรรคตที่เมืองหาง เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันที่ 25 เมษายน ขณะพระชนมายุได้ 50 พรรษา รวมเวลาครองราชสมบัติได้ 15 ปี

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน