ข่าวด่วน

แม่ทัพน้อยที่3นั่งหัวโต๊ะถก9จังหวัดเหนือ สรุปบทเรียนแก้ไข ‘ไฟป่าและหมอกควัน’ เล็งปรับแผนดำเนินงานปีหน้า อุตุฯเตือนระวังพายุฝนฟ้าคะนอง27-28เมษายน62

เมื่อเวลา 09.00 . วันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมกองกำลังผาเมือง .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่  พล..สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาคส่วนหน้า เป็นประธานสรุปบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจาก 9 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม โดยห้วงตั้งแต่ 1 มกราคม – 23 เมษายน 2562 พบจุดความร้อนสะสมจำนวน 8,551 จุดมากกว่า ปี 2561 จำนวน 4,240 จุด คิดเป็น 98.35% โดยจังหวัดที่มีจุดความร้อนสูงสุด เรียงตามลำดับประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลำปาง ตาก พะเยา แพร่ และลำพูน

โดยแม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า จากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ แต่เนื่องจากในปีนี้สภาพภูมิอากาศแห้งแล้งมากประกอบกับการสะสมของเชื้อเพลิงมีจำนวนมาก จึงส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันปีนี้เพิ่มมากขึ้น ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาคส่วนหน้า จึงจัดประชุมสรุปบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูฝนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนำข้อมูลที่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้ในการจัดทำแผนรองรับในปีต่อไป

        

ที่ผ่านมาเราพบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่สำคัญคือ การสะสมเชื้อเพลิงในแต่ละปีมีจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่อแหลมในการลักลอบเผาป่าในสาเหตุต่างๆ และการจัดระเบียบในการควบคุมการเผา นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่ไม่เกรงกลัวต่อมาตรการบังคับใช้กฎหมาย จึงมีการลักลอบเผาป่าอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญระบบ single Command ในบางพื้นที่ยังใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากผู้บริหารยังวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และระบบการแก้ไขปัญหาไม่ชัดเจน ตลอดจนเทคนิคการสื่อสารในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในบางพื้นที่ ยังไม่เข้าใจ และไม่ถึงประชาชน โดยเฉพาะหมู่บ้านในพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ ดังนั้นในปีต่อไป Single Command ศูนย์ควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ระดับอำเภอ จะต้องจัดทำแผนควบคุมไฟป่าและหมอกควันอย่างบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างความเข้าใจ ซักซ้อม ทุกขั้นตอน อย่างเป็นระบบ และมีการจัดตั้ง War Room วางแผน อำนวยการ ควบคุม ประสานงาน ตลอดจนการจัดชุดปฏิบัติการบูรณาการระดับตำบล เพื่อสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจถึงระดับหมู่บ้านต่อไป

พล..สุภโชค กล่าวว่า ตอนนี้เข้าสู่เดือนที่ 5 ของการแก้ไขปัญหา ปีนี้ประชาชนสนใจมากเพราะค่าฝุ่นขนาดเล็กมีค่าสูงมากเกิดการตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ ขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นและมีค่าจุดความร้อนสูงในบางวันหลังมีพายุฤดูร้อนเกิดฝนบางพื้นที่ และวันนี้เราจะมีการคุยกันว่าจะขอความร่วมมือประชาชนเรื่องการเผาพื้นที่เกษตรให้งดไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ต้องดูพื้นที่ แต่จะขยายการงดเผาหรือไม่ แต่ 9 จังหวัดต้องมาตกลงกันว่าต่อไปจะวางแผนอย่างไรรวมทั้งปีหน้าด้วย เพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นพร้อมกัน ทั้งการกำหนดโซนและเวลา ซึ่งกองทัพจะไม่ทิ้งพื้นที่จะร่วมดูแลแก้ปัญหาไปด้วยกัน ปีนี้ค่อนข้างหนักและผิดปกติทั้งค่าจุดความร้อนค่าฝุ่นละออง และสภาพอากาศเอื้อต่อการเกิดปัญหา การหารือ 9 จังหวัดจะดูปัญหาหลักและวางแผนแก้

ที่ผ่านมาการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่เกษตรไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและสูงชัน ก่อนที่จะลุกลามเข้าพื้นที่เกษตร เลยตอบไม่ได้เพราะดาวเทียวจับได้ว่าเป็นพื้นที่ป่า แต่อาจมีพื้นที่ทำกินของราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ สิ่งที่เกิดและเห็นภาพชัดเจนคือ ความสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติจากการเผาจำนวนมากที่ประเมินค่าไม่ได้ ส่วนกรณีประเทศเพื่อนบ้านเราก็ใช้ช่องทางการทหารทั้งระดับแม่ทัพและผู้บังคับหน่วย พลเรือนระดับผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีการพูดคุยกันเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ระดับรัฐบาลที่มีการแก้ไขระดับรัฐมนตรีในกลุ่มอาเซียน และนายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยปัญหานี้ต่อนางอองซาน ซูจี ในการเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 .แม่สอด .ตาก รวมทั้งทำหนังสืออย่างเป็นทางการทั้งนางอองซาน ซูจี และ พล..อาวุโส มิน อ่องหล่าย ให้ช่วยดูแลปัญหา

แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวอีกว่า หลังการถอดบทเรียนจะนำเสนอต่อ พล..ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 และในระดับหน่วยงานก็เสนอสังกัดตนเองไปก่อน และเจ้าของพื้นที่หลักคือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องหารือและนำไปสู่การเรียกภาคเอกชนเข้ามาพูดคุยถึงปัญหาการทำการเกษตรในพื้นที่

อย่างไรก็ตามในการแก้ไขปัญหาตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา มีการใช้กำลังพลทุกหน่วยรวม 7,442 คน กองทัพบกสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ MI 17 จำนวน 4 ลำ ปฏิบัติการทิ้งน้ำ จำนวน 217 เที่ยว ปริมาณน้ำ  จำนวน  575,522  ลิตร อากาศยานเฮลิคอปเตอร์ 212  จากกองกำลังผาเมือง จำนวน 1 ลำ ปฏิบัติการทิ้งน้ำ จำนวน 36   เที่ยว ปริมาณน้ำ จำนวน  37,300 ลิตร และอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ 72 จากศูนย์ปฏิบัติการบินกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 1 ลำ สนับสนุนการบินสำรวจและลาดตระเวนทางอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  30 เที่ยว

นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนอากาศยาน จำนวน 3 ลำ ปฏิบัติการทิ้งน้ำ จำนวน 533 เที่ยว ปริมาณน้ำ จำนวน  270,900  ลิตร ในส่วนของกองทัพอากาศ สนับสนุน อากาศยาน BT 67 ใช้ในการโปรยละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 51 เที่ยว ปริมาณน้ำ 168,000 ลิตร  นอกจากนี้กองทัพบก สนับสนุนเครื่องเป่าลม จำนวน 30 เครื่อง ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ทั้ง 9 จังหวัด

และตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมษายน มีผลการจับกุมผู้กระทำความผิดทางกฎหมาย รวม 474 ราย โดยเป็นการกระทำผิด ...สาธารณสุข จำนวน 81 ราย ...ป่าไม้ จำนวน 37 ราย และ ...จราจร จำนวน 356 ราย  เกิดอุบัติเหตุของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติจากการดับไฟ จำนวน 10 ราย ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 8 ราย และเสียชีวิต จำนวน 2 ราย

ทั้งนี้นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กล่าวว่า ในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ภาคเหนือตอนบนจะยังคงมีสภาพอากาศที่ร้อนจัด แต่ก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองอยู่เป็นห้วงๆ และขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง ในระยะสัปดาห์นี้ไว้ด้วย โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตกเกิดขึ้น

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน