แม่ทัพน้อยที่3เล็งสรุปบทเรียน ‘หมอกควันไฟป่า’9จังหวัดเหนือ ปรับแผนรับมือปี2563

วันที่ 22 เมษายน 2562 พล..สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า สถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือวันนี้ แม้ว่าจะมีฝนตกในหลายจังหวัด แต่ยังมีจุดความร้อนเกิดขึ้น 367 จุด โดยเกิดที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 146 จุด ใน .เมืองเชียงราย .แม่สรวย  และจังหวัดตาก 83 จุด ใน .ท่าสองยาง .แม่ระมาด  และที่จังหวัดแพร่ ใน .วังชิ้น และ .เด่นชัย ซึ่งทุกอำเภอเป็นอำเภอเสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นขอให้ทางจังหวัดเข้าตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง

วันนี้ได้สั่งการให้ เฮลิคอปเตอร์ MI17 เข้าดับไฟป่าพื้นที่ .เมืองเชียงราย .แม่สรวย .เชียงราย  เพื่อลดจุดความร้อน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการทำแนวกันไฟเพิ่มเติม เนื่องจากยังคงมีปริมาณเชื้อเพลิงอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับอุณหภูมิสูงขึ้น

พล..สุภโชค กล่าวว่าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เตรียมสรุปบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือพร้อมปรับแผนในการแก้ไขปัญหาทุกมติในปี 2562 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2562  ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาสาเหตุและการแก้ไขการเกิดไฟป่าในห้วงที่ผ่านมา 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน