ข่าวด่วน

นาฏศิลปฯจัดใหญ่ แสง สี เสียง เรื่อง ‘เจ้าหลวงเชียงใหม่’2562

เมื่อเวลา 19.00 . วันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ลานสนามหญ้าหน้ากู่เจ้าหลวง วัดสวนดอกวรวิหาร .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ นำโดย ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการ จัดแสดงแสง สี เสียง ประกอบสื่อผสมเรื่องเจ้าหลวงเชียงใหม่ที่ลานสนามหญ้าหน้ากู่เจ้าหลวง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์บูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงพระคุณต่อประเทศชาติบ้านเมือง

โดย เจ้าวงศ์สักก์ เชียงใหม่ ทายาทเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อยต่อหน้าพระรูปพญามังราย และพระราชชายา เจ้าดารารัศมี เพื่อถวายสักการะต่อบรรพชนที่มีพระคุณในการร่วมกันปกป้องผืนแผ่นดินให้ร่มเย็นมาตลอดระยะเวลายาวนาน

ซึ่งการแสดงครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากนักแสดงกิติมศักดิ์ นำโดยนางทิพวัน เรืองบุณย์ ศรีสุวรรณ ภริยา พล..สาธิต ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก ซึ่งรับบทเป็นพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2 คน คือ นายมนัส ขันใส รับบทพระเจ้ากาวิละตอนปกครองเมือง นายคมสัน สุวรรณอำภา รับบทเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8 เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ นายอำเภอแม่แตง รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 2 พระญาธัมมลังกา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 3 เจ้าหลวงเสฏฐีคำฝั้น

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 4 เจ้าหลวงพุทธวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัด รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 5 พระเจ้ามโหตรประเทศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 6 พระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงษ์ หรือเจ้าชีวิตอ้าว ศึกษานิเทศน์ รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 7 พระเจ้าอินทวิชยานนท์ คลังจังหวัดเชียงใหม่ รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 9 พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ

นอกจากนี้ยังมีแพทย์ และนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงในบทสำคัญ คือ  พระเจ้าตากสิน พระเจ้ากาวิละ ตอนรบชนะสงครามและเจ้าหลวงทั้ง 9 พระองค์ ในช่วงหนุ่มฉกรรจ์ นายทหารจากมณฑลทหารบกที่ (มทบ.) 33 ค่ายกาวิละ จำนวน 50 นาย รับบทนักรบไทยและนักรบพม่า

ในส่วนนักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่กว่า 300 คน ร่วมใจในการแสดงถวาย เพื่อสำนึกในพระคุณและน้อมนำพระราชดำรัสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรการทำความดีด้วยหัวใจด้วยความจงรักภักดีต่อเจ้าหลวงทุกๆ พระองค์ ตลอดจนพระราชวงศ์จักรี

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน