ข่าวด่วน

‘เจ้าวงศ์สักก์’ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ-ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สรงน้ำ-สักการะ ‘กู่เจ้าหลวง’2562

เมื่อเวลา 17.30 . วันที่ 17 เมษายน 2562 เจ้าวงศ์สักก์ เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และนายวิรุฬห์ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ กงสุลใหญ่ต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ อัญเชิญเครื่องสักการะเดินเท้าจากหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่วัดสวนดอกวรวิหาร (พระอารามหลวง) .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่

เพื่อการประกอบพิธีสรงน้ำกู่เจ้าหลวงบริเวณสนามหญ้าหน้ากู่เจ้าหลวง วัดสวนดอกวรวิหาร (พระอารามหลวง) ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวร่วมพิธีสำคัญเป็นจำนวนมาก โดยก่อนพิธีจะเริ่มได้มีฝนโปรยปรายลงมาสร้างความชุ่มเย็นให้กับผู้มาร่วมงาน จากที่ไม่เคยตกมานานกว่า 5-6 เดือน นับเป็นที่อัศจรรย์ใจ

โดย กู่เจ้าหลวง เป็นสถานที่บรรจุอัฐิเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ 9 พระองค์ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ และโดยเฉพาะพระราชชายาเจ้าดารารัศมีฯ ซึ่งโปรดให้สร้างอัฐิเจดีย์ หรือกู่ สำหรับบรรจุพระอัฐิ และอัญเชิญพระอัฐิของพระประยูรญาติที่ล่วงลับไปแล้วมาไว้รวมกันในที่เดียวกัน

ทั้งนี้ภายในงาน เจ้าวงศ์สักก์ ได้เปิดตัวหนังสือเชียงใหม่ นครแห่งอมตโนโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการพิราลัย พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หรือ เค้าสนามหลวงมีอายุครบ 100 ปี ของการก่อสร้าง และเจ้าวงศ์สักก์ มีอายุครบ 7 รอบ หรือ 84 ปี ตลอดจนเป็นหนังสือเล่มที่ 7 ที่ดำเนินการมาในฐานะบรรณาธิการ

ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นการรวบรวมเรื่องที่เกี่ยวกับเจ้าหลวงเชียงใหม่ ที่มาขอบการสร้างราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประเพณีรดน้ำดำหัว พิธีบายศรีทูลพระขวัญ กำแพงเมือง รัศมีทัศนา ภาพร่างพระรูปปั้นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เป็นต้น นำรายได้มอบให้มูลนิธิกู่เจ้าหลวง โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จำหน่ายในราคา 1,500 บาท และพิเศษในงาน 1,000 บาท พร้อมลายเซ็นเจ้าวงศ์สักก์มีจำนวนจำกัดเพียง 1,500 เล่มเท่านั้น

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน